نمایش دادن همه 4 نتیجه

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE 120

38,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی(KW):120 ظرفیت حرارتی(Kbtu/hr):400 دبی آّب بویلر(lit/min):50 دبی آب استخر(lit/min): 360 قطر(mm):133 طول(mm):1070 وزن(kg):10.9 سایز اتصالات آب بویل(in):1 ½ سایز اتصالات آب استخر(in): 2

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE40

12,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی(KW):  40 ظرفیت حرارتی(Kbtu/hr):135 دبی آّب بویلر(lit/min):25 دبی آب استخر(lit/min): 200 قطر(mm):133 طول(mm):360 وزن(kg):4.0 سایز اتصالات آب بویل(in):1 سایز اتصالات آب استخر(in): 1 1/2

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE60

21,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی(KW):  60 ظرفیت حرارتی(Kbtu/hr):200 دبی آّب بویلر(lit/min):30 دبی آب استخر(lit/min): 250 قطر(mm):133 طول(mm):480 وزن(kg):5.2 سایز اتصالات آب بویل(in):1 سایز اتصالات آب استخر(in): 1 1/2

مبدل حرارتی پوسته و لوله ایمکس مدل HE75

23,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول: ظرفیت حرارتی(KW):  75 ظرفیت حرارتی(Kbtu/hr):260 دبی آّب بویلر(lit/min):35 دبی آب استخر(lit/min): 300 قطر(mm):133 طول(mm):600 وزن(kg):6.4 سایز اتصالات آب بویل(in):1 سایز اتصالات آب استخر(in): 2