نمایش 1–12 از 19 نتیجه

رادیاتور پنلی IGS شصت سانتی متر

1,440,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور پنلی IGS شصت سانتی متر:
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 1110
 • حجم آبگیری(Lit/m): 3.1
 • وزن(kg): 17
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی پن ۱۰۰ سانتیمتر

مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی پن 100 سانتیمتر
 • جنس بدنه:  فولادی
 • ارتفاع: 550 میلی متر
 • عرض : 1000 میلی متر
 • عمق: 104 میلی متر
 • سایز لوله: 1/2 اینچ
 • حداکثر فشار(bar): 10
 • ظرفیت(kcal/h): 1890

رادیاتور پنلی آی پن ۱۲۰ سانتیمتر

مشخصات فنی
 • جنس بدنه: فولادی
 • وزن: 33/600 کیلو گرم
 • ارتفاع: 550 میلی متر
 • عرض: 1200 میلی متر
 • عمق: 104 میلی متر
 • آکس لوله رادیاتور: 550  میلی متر
 • حداکثر فشار کار: 10
 • ظرفیت(kcal/h): 2268
 • حجم آب گیری: 6.84 لیتر
 • سایز لوله: 1/2 اینچ

رادیاتور پنلی آی پن ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی پن 140 سانتی متر:
 • جنس بدنه: فولادی
 • ارتفاع: 550  میلی متر
 •  عرض:600  میلی متر
 • عمق:104میلی متر
 • سایز لوله:1/2 اینچ
 • آکس لوله: 550 میلی متر
 • ظرفیت(kcal/h): 2646

رادیاتور پنلی آی پن ۶۰ سانتیمتر

مشخصات فنی
 • طول: ۶۰۰ میلی متر
 • جنس بدنه: فولادی
 • ظرفیت حرارتی (kcal/hr): ۱۱۰۴
 • لیتر   حجم آبگیری: ۳.۳۵
 • کیلو گرم  وزن: ۱۵.۲۴
 • میلی متر  پهنا: ۱۰۴
 • میلی متر  ارتفاع:  ۵۵۵
 • میلی متر  آکس: ۵۰۰
 • حداقل فشار(Bar): ۷
 • حداکثر فشار(bar): 10

رادیاتور پنلی آی پن ۸۰ سانتیمتر

مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی پن 80 سانتیمتر
 • ضخامت: 1.12 میلی متر
 • جنس بدنه: فولادی
 • حجم آبگیری: 56.4  لیتر
 • وزن: 400.22 کیلو گرم
 • عرض: 800 میلی متر
 • ارتفاع:  ۵۵0 میلی متر
 • عمق: 104 میلی متر
 • سایز لوله: 2.1 اینچ
 • ظرفیت(kcal/h): 1512
 • حداکثر فشار(bar): 10

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۰۰ سانتی متر

2,400,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی جی اس 100 سانتی متر:
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 1850
 • حجم آبگیری(Lit/m): 5.2
 • وزن(kg): 28.5
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۲۰ سانتی متر

2,800,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی جی اس 120 سانتی متر
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 2220
 • حجم آبگیری(Lit/m): 6.3
 • وزن(kg): 34
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۴۰ سانتی متر

3,300,000 تومان
مشخصات فنی
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 2590
 • حجم آبگیری(Lit/m): 7.4
 • وزن(kg): 39.5
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید:  انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۶۰ سانتی متر

3,800,000 تومان
مشخصات فنی
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 2960
 • حجم آبگیری(Lit/m): 8.4
 • وزن(kg): 45
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۸۰ سانتی متر

4,300,000 تومان
مشخصات فنی
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 3330
 • حجم آبگیری(Lit/m): 9.5
 • وزن(kg): 50
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)