مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل JGN80/2

10,246,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 55.2 سانتی متر طول شعله پوش: 14 سانتی متر عرض کلی مشعل: 46 سانتی متر قطر شعله پوش: 12 سانتی متر نوع رله:G 790 قدرت گرمادهی: 225.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 240 W برق مصرفی: تکفاز

مشعل گاز سوز مدل CKI_G350/C2S

28,836,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  642×568×394 طول شعله پوش(mm): 124 قطرشعله پوش(mm): 170 حداکثر قدرت گرمایش(kw): 250 مشخصات برقی الکتروموتور: 1Ф نوع رله: شکوه نحوه عملکرد: دو مرحله ای دمپر هوا: دستی تابلو کنترل: -

مشعل گاز سوز مدل CKI-G120

7,885,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  420×442×309 طول شعله پوش(mm): 97 قطر شعله پوش(mm): 85 حداکثر ظرفیت(kcal/h): 107.000 حداقل ظرفیت(kcal/h): 40.000 الکتروموتور(w): 100 بدنه: یکپارچه نحوه عملکرد: تک مرحله سرووموتور: ندارد

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F55

5,187,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 35 سانتی متر طول شعله پوش: 9.5 سانتی متر عرض کلی مشعل: 26.4 سانتی متر قطر شعله پوش: 8 سانتی متر حداکثر قدرت گرمایش: 43.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 50 W برق مصرفی: تکفاز نوع رله : G 790

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F88

6,551,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 36 سانتی متر طول شعله پوش: 9.5 سانتی متر عرض کلی مشعل: 26.4 سانتی متر قطر شعله پوش: 8.8 سانتی متر قدرت گرمادهی: 88.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 90 W برق مصرفی: تکفاز نوع رله: G 790

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN80/0

10,100,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 55.2 سانتی متر طول شعله پوش: 14 سانتی متر عرض کلی مشعل: 46 سانتی متر قطر شعله پوش: 11 سانتی متر نوع رله:G 790 قدرت گرمادهی: 155.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 240 W برق مصرفی: تکفاز

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN80/1

10,180,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 55.2 سانتی متر طول شعله پوش: 14 سانتی متر عرض کلی مشعل: 46 سانتی متر قطر شعله پوش: 11 سانتی متر نوع رله:G 790 حداکثر قدرت گرمایش: 172.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 240 W برق مصرفی: تکفاز

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل RAN 25

7,716,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 41.7 سانتی متر طول شعله پوش: 9.7 سانتی متر عرض کلی مشعل: 45.3 سانتی متر قطر شعله پوش: 8.8 سانتی متر نوع رله:G 790 حداکثر قدرت گرمایش: 102.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 90 KW برق مصرفی: تک فاز

مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI-G260

10,475,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
حداكثر ظرفيت حرارتي: 225.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای برق مصرفی: تکفاز قطر لوله شعله پوش: 112 ميلی متر

مشعل گازسوز مدل CKI-G240

Call For Price
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  588×453×377 طول شعله پوش(mm): 174 قطر شعله پوش(mm): 112 حداکثر ظرفیت(kw): 240 حداقل ظرفیت(kw): 75 دور موتور(RPM): 2800 بدنه: یکپارچه نحوه عملکرد: تک مرحله سرووموتور: ندارد

مشعل گازسوز مدل CKI-G380

14,889,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  601×503×434 طول شعله پوش(mm): 150 قطر شعله پوش(mm): 171 حداکثر ظرفیت(kcal/h): 327.000 حداقل ظرفیت(kcal/h): 86.000 الکتروموتور(w): 370 بدنه: یکپارچه نحوه عملکرد: تک مرحله سرووموتور: ندارد

مشعل گازسوز مدل CKI-G500

15,383,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  601×503×434 طول شعله پوش(mm): 150 قطرشعله پوش(mm): 171 حداکثر قدرت گرمایش(Kcal/hr): 430.000 مشخصات برقی الکتروموتور: 1Ф نوع رله: شکوه نحوه عملکرد: یک مرحله ای دمپر هوا: دستی تابلو کنترل: -