مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل JGN80/2

17,900,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 55.2 سانتی متر طول شعله پوش: 14 سانتی متر عرض کلی مشعل: 46 سانتی متر قطر شعله پوش: 12 سانتی متر نوع رله:G 790 قدرت گرمادهی: 225.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 240 W برق مصرفی: تکفاز

مشعل گاز سوز مدل CKI_G350/C2S

39,600,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  642×568×394 طول شعله پوش(mm): 124 قطرشعله پوش(mm): 170 حداکثر قدرت گرمایش(kw): 250 مشخصات برقی الکتروموتور: 1Ф نوع رله: شکوه نحوه عملکرد: دو مرحله ای دمپر هوا: دستی تابلو کنترل: -

مشعل گاز سوز مدل CKI-G120

11,000,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  420×442×309 طول شعله پوش(mm): 97 قطر شعله پوش(mm): 85 حداکثر ظرفیت(kcal/h): 107.000 حداقل ظرفیت(kcal/h): 40.000 الکتروموتور(w): 100 بدنه: یکپارچه نحوه عملکرد: تک مرحله سرووموتور: ندارد

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F55

9,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 35 سانتی متر طول شعله پوش: 9.5 سانتی متر عرض کلی مشعل: 26.4 سانتی متر قطر شعله پوش: 8 سانتی متر حداکثر قدرت گرمایش: 43.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 50 W برق مصرفی: تکفاز نوع رله : G 790

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F88

11,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 36 سانتی متر طول شعله پوش: 9.5 سانتی متر عرض کلی مشعل: 26.4 سانتی متر قطر شعله پوش: 8.8 سانتی متر قدرت گرمادهی: 88.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 90 W برق مصرفی: تکفاز نوع رله: G 790

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN80/0

17,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 55.2 سانتی متر طول شعله پوش: 14 سانتی متر عرض کلی مشعل: 46 سانتی متر قطر شعله پوش: 11 سانتی متر نوع رله:G 790 قدرت گرمادهی: 155.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 240 W برق مصرفی: تکفاز

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN80/1

17,300,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 55.2 سانتی متر طول شعله پوش: 14 سانتی متر عرض کلی مشعل: 46 سانتی متر قطر شعله پوش: 11 سانتی متر نوع رله:G 790 حداکثر قدرت گرمایش: 172.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 240 W برق مصرفی: تکفاز

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل RAN 25

12,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 41.7 سانتی متر طول شعله پوش: 9.7 سانتی متر عرض کلی مشعل: 45.3 سانتی متر قطر شعله پوش: 8.8 سانتی متر نوع رله:G 790 حداکثر قدرت گرمایش: 102.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 90 KW برق مصرفی: تک فاز

مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI-G260

14,380,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
حداكثر ظرفيت حرارتي: 225.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای برق مصرفی: تکفاز قطر لوله شعله پوش: 112 ميلی متر

مشعل گازسوز مدل CKI-G380

20,440,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  601×503×434 طول شعله پوش(mm): 150 قطر شعله پوش(mm): 171 حداکثر ظرفیت(kcal/h): 327.000 حداقل ظرفیت(kcal/h): 86.000 الکتروموتور(w): 370 بدنه: یکپارچه نحوه عملکرد: تک مرحله سرووموتور: ندارد

مشعل گازسوز مدل CKI-G500

23,500,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  601×503×434 طول شعله پوش(mm): 150 قطرشعله پوش(mm): 171 حداکثر قدرت گرمایش(Kcal/hr): 430.000 مشخصات برقی الکتروموتور: 1Ф نوع رله: شکوه نحوه عملکرد: یک مرحله ای دمپر هوا: دستی تابلو کنترل: -

مشعل گازسوز مدل CKI-G500/2s

45,800,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  601×503×434 حداکثر ظرفیت(kw): 500 حداقل ظرفیت(kw): 150 الکتروموتور(w): 450 دور الکتروموتور(RPM): 2800 نحوه عملکرد: تک مرحله شیر برقی گاز تدریجی: "11.2 برق مصرفی:220 V - 1 PH- 50 HZ