مشعل گاز سوز مدل CKI_G350/C2S

24,500,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  642×568×394 طول شعله پوش(mm): 124 قطرشعله پوش(mm): 170 حداکثر قدرت گرمایش(kw): 250 مشخصات برقی الکتروموتور: 1Ф نوع رله: شکوه نحوه عملکرد: دو مرحله ای دمپر هوا: دستی تابلو کنترل: -

مشعل گاز سوز مدل CKI-G120

6,700,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  420×442×309 طول شعله پوش(mm): 97 قطر شعله پوش(mm): 85 حداکثر ظرفیت(kcal/h): 107.000 حداقل ظرفیت(kcal/h): 40.000 الکتروموتور(w): 100 بدنه: یکپارچه نحوه عملکرد: تک مرحله سرووموتور: ندارد

مشعل گازسوز مدل CKI-G240

Call For Price
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  588×453×377 طول شعله پوش(mm): 174 قطر شعله پوش(mm): 112 حداکثر ظرفیت(kw): 240 حداقل ظرفیت(kw): 75 دور موتور(RPM): 2800 بدنه: یکپارچه نحوه عملکرد: تک مرحله سرووموتور: ندارد

مشعل گازسوز مدل CKI-G380

12,650,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  601×503×434 طول شعله پوش(mm): 150 قطر شعله پوش(mm): 171 حداکثر ظرفیت(kcal/h): 327.000 حداقل ظرفیت(kcal/h): 86.000 الکتروموتور(w): 370 بدنه: یکپارچه نحوه عملکرد: تک مرحله سرووموتور: ندارد

مشعل گازسوز مدل CKI-G500

13,070,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  601×503×434 طول شعله پوش(mm): 150 قطرشعله پوش(mm): 171 حداکثر قدرت گرمایش(Kcal/hr): 430.000 مشخصات برقی الکتروموتور: 1Ф نوع رله: شکوه نحوه عملکرد: یک مرحله ای دمپر هوا: دستی تابلو کنترل: -

مشعل گازسوز مدل CKI-G500/2s

25,500,000 تومان
مشخصات فنی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  601×503×434 حداکثر ظرفیت(kw): 500 حداقل ظرفیت(kw): 150 الکتروموتور(w): 450 دور الکتروموتور(RPM): 2800 نحوه عملکرد: تک مرحله شیر برقی گاز تدریجی: "11.2 برق مصرفی:220 V - 1 PH- 50 HZ