نمایش دادن همه 7 نتیجه

پمپ سیرکولاتور چدنی سری “۳ PD37

14,800,000 تومان
 • مشخصات هیدرولیکی
  • آبدهی: 14.7 متر مکعب
  • ارتفاع: 5.5  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی :F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 1/3 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری ½ ۱ AA

14,300,000 تومان
 • مشخصات هیدرولیکی
  • آبدهی: 9 متر مکعب
  • ارتفاع: 3.9  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 1/3 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری “¼ ۱ S25

9,200,000 تومان
 • مشخصات هیدرولیکی
  • آبدهی: 4 متر مکعب
  • ارتفاع: 1.5 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی:F
  • درجه حفاظت :IP23
  • قدرت موتور: 1/8 اسب بخار
ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری “۲ HV

13,000,000 تومان
 • مشخصات هیدرولیکی
  • آبدهی: 6.8 متر مکعب
  • ارتفاع: 2.4 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی:F
  • درجه حفاظت:IP23
  • قدرت موتور: 1/6 اسب بخار
ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری “S25 1

9,200,000 تومان
 • مشخصات هیدرولیکی
  • آبدهی: 3/4 متر مکعب
  • ارتفاع: 1 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 1/12 اسب بخار
ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری ½ ۱ HV

13,000,000 تومان
 • مشخصات هیدرولیکی
  • آبدهی: 4.5 متر مکعب
  • ارتفاع: 2.4 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 1/6 اسب بخار
ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری ۲ AA

14,300,000 تومان
 • مشخصات هیدرولیکی
  • آبدهی: 13.6 متر مکعب
  • ارتفاع: 4.5 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت :IP23
  • قدرت موتور: 1/2 اسب بخار
ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز