نمایش 1–12 از 16 نتیجه

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور ماکسی ۳۵۰

مشخصات فنی رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور ماکسی 350:
 • وزن: 0.23 کیلو گرم
 • ظرفیت آب : 0.76 لیتر
 • ارتفاع : 419
 • عرض: 74
 • عمق: 80
 • قطر لوله اصلی درونی : 1 اینچ
 • فاصله لوله های بالا و پایین : 350
 • میزان گرما دهی هر پره(kcal/h): 96

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل ترمو ۵۰۰ پنج پره

1,562,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 0.965 کیلو گرم
 • ظرفیت آب: 0.45 لیتر
 • ارتفاع: 580
 • عرض: 61
 • عمق: 90
 • قطر لوله اصلی درونی: 1 اینچ
 • فاصله لوله های بالا و پایین: 500
 • میزان گرما دهی هر پره (kcal/h):115

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل ترمو ۵۰۰ ده پره

3,125,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 0.965 کیلو گرم
 • ظرفیت آب: 0.45 لیتر
 • ارتفاع: 580
 • عرض: 61
 • عمق: 90
 • قطر لوله اصلی درونی: 1 اینچ
 • فاصله لوله های بالا و پایین: 500
 • میزان گرما دهی هر پره (kcal/h): 115

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل ترمو ۵۰۰ هفت پره

2,187,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 0.965 کیلو گرم
 • ظرفیت آب: 0.45 لیتر
 • ارتفاع: 580
 • عرض: 61
 • عمق: 90
 • قطر لوله اصلی درونی: 1 اینچ
 • فاصله لوله های بالا و پایین: 500
 • میزان گرما دهی هر پره (kcal/h): 115

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل سولار ۵۰۰ ده پره

4,490,000 تومان
مشخصات فنی
 • مدل: سولار500
 • نوع: پره ای
 • حداکثر ظرفیت گرمایش(BTU/hr): 627
 • میزان گرمادهی:  158
 • میزان گرمادهی: 184
 • وزن(kg): 1.46
 •  ارتفاع(mm): 588
 • عرض(mm): 80
 • پهنا(mm): 97
 • آکس(mm): 500
 • ظرفیت آب: 0.46

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل سولار ۵۰۰ هفت پره

3,143,000 تومان
مشخصات فنی
 • مدل: سولار500
 • نوع: پره ای
 • حداکثر ظرفیت گرمایش(BTU/hr): 627
 • میزان گرمادهی:  158
 • میزان گرمادهی: 184
 • وزن(kg): 1.46
 •  ارتفاع(mm): 588
 • عرض(mm): 80
 • پهنا(mm): 97
 • آکس(mm): 500
 • ظرفیت آب: 0.46

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل کال ۳۵۰ پنج پره

1,810,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 1.20 کیلو گرم
 • ارتفاع: 429 میلی متر
 • عرض: 80 میلی متر
 • عمق: 97 میلی متر
 • ظرفیت گرمادهی: 116
 •  ظرفیت آب: 0.34 لیتر
 •  آکس رادیاتور: 350
 • قطر لوله اصلی درونی:1 اینچ

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل کال ۵۰۰ پنج پره

1,925,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 1.5کیلو گرم
 • ارتفاع: 579 میلی متر
 • عرض: 80 میلی متر
 • طول: 97 میلی متر
 • حداکثر ظرفیت گرمایشی(btu/hr): 574
 • فاصله لوله ها : 600میلی متر
 • میزان گرمادهی( kcal/h): 145
 • قطر لوله اصلی درونی:1 اینچ
 •  ظرفیت آب  : 0.45

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل کال ۵۰۰ ده پره

3,850,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 1.5کیلو گرم
 • ارتفاع: 579 میلی متر
 • عرض: 80 میلی متر
 • طول: 97 میلی متر
 • حداکثر ظرفیت گرمایشی(btu/hr): 574
 • فاصله لوله ها : 600میلی متر
 • میزان گرمادهی( kcal/h): 145
 • قطر لوله اصلی درونی:1 اینچ
 •  ظرفیت آب  : 0.45

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل کال ۵۰۰ هفت پره

2,695,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 1.5کیلو گرم
 • ارتفاع: 579 میلی متر
 • عرض: 80 میلی متر
 • طول: 97 میلی متر
 • حداکثر ظرفیت گرمایشی(btu/hr): 574
 • فاصله لوله ها : 600میلی متر
 • میزان گرمادهی( kcal/h): 145
 • قطر لوله اصلی درونی:1 اینچ
 •  ظرفیت آب  : 0.45

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل کال ۶۰۰

مشخصات فنی
 • وزن: 1.70کیلو گرم
 • ارتفاع: 679 میلی متر
 • عرض: 97 میلی متر
 • ظرفیت حرارتی: 174
 • فاصله لوله ها : 600میلی متر
 • قطر لوله اصلی درونی:1 اینچ
 •  ظرفیت آب  : 0.52

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل ماکسی ۵۰۰ پنج پره

1,590,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل ماکسی 500 پنج پره:
 • وزن: 0.3 کیلو گرم
 • ظرفیت آب: 0.92 لیتر
 • ارتفاع: 568
 • عرض: 74
 • عمق: 80
 • قطر لوله اصلی درونی: 1 اینچ
 • فاصله لوله های بالا و پایین: 500
 • میزان گرما دهی هر پره (kcal/h): 125