نمایش دادن همه 5 نتیجه

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۰۰ سانتی متر

2,400,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی جی اس 100 سانتی متر:
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 1850
 • حجم آبگیری(Lit/m): 5.2
 • وزن(kg): 28.5
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۲۰ سانتی متر

2,800,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی جی اس 120 سانتی متر
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 2220
 • حجم آبگیری(Lit/m): 6.3
 • وزن(kg): 34
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۴۰ سانتی متر

3,300,000 تومان
مشخصات فنی
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 2590
 • حجم آبگیری(Lit/m): 7.4
 • وزن(kg): 39.5
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید:  انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۸۰ سانتی متر

4,300,000 تومان
مشخصات فنی
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 3330
 • حجم آبگیری(Lit/m): 9.5
 • وزن(kg): 50
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۲۰۰ سانتی متر

4,800,000 تومان
مشخصات فنی
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 3700
 • حجم آبگیری(Lit/m): 10.5
 • وزن(kg): 56
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)