نمایش 1–12 از 13 نتیجه

رادیاتور پنلی IGS شصت سانتی متر

1,320,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور پنلی IGS شصت سانتی متر:
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 1110
 • حجم آبگیری(Lit/m): 3.1
 • وزن(kg): 17
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی پن ۱۰۰ سانتیمتر

مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی پن 100 سانتیمتر
 • جنس بدنه:  فولادی
 • ارتفاع: 550 میلی متر
 • عرض : 1000 میلی متر
 • عمق: 104 میلی متر
 • سایز لوله: 1/2 اینچ
 • حداکثر فشار(bar): 10
 • ظرفیت(kcal/h): 1890

رادیاتور پنلی آی پن ۶۰ سانتیمتر

مشخصات فنی
 • طول: ۶۰۰ میلی متر
 • جنس بدنه: فولادی
 • ظرفیت حرارتی (kcal/hr): ۱۱۰۴
 • لیتر   حجم آبگیری: ۳.۳۵
 • کیلو گرم  وزن: ۱۵.۲۴
 • میلی متر  پهنا: ۱۰۴
 • میلی متر  ارتفاع:  ۵۵۵
 • میلی متر  آکس: ۵۰۰
 • حداقل فشار(Bar): ۷
 • حداکثر فشار(bar): 10

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۰۰ سانتی متر

2,200,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی جی اس 100 سانتی متر:
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 1850
 • حجم آبگیری(Lit/m): 5.2
 • وزن(kg): 28.5
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۲۰ سانتی متر

2,640,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی جی اس 120 سانتی متر
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 2220
 • حجم آبگیری(Lit/m): 6.3
 • وزن(kg): 34
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۴۰ سانتی متر

3,080,000 تومان
مشخصات فنی
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 2590
 • حجم آبگیری(Lit/m): 7.4
 • وزن(kg): 39.5
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید:  انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۱۶۰ سانتی متر

3,520,000 تومان
مشخصات فنی
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 2960
 • حجم آبگیری(Lit/m): 8.4
 • وزن(kg): 45
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۲۰۰ سانتی متر

4,400,000 تومان
مشخصات فنی
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 3700
 • حجم آبگیری(Lit/m): 10.5
 • وزن(kg): 56
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی آی جی اس ۸۰ سانتی متر

1,760,000 تومان
مشخصات فنی رادیاتور پنلی آی جی اس 80 سانتی متر:
 • راندمان حرارتی(Kcal/h): 1480
 • حجم آبگیری(Lit/m): 4.2
 • وزن(kg): 22.5
 • پهنا(mm): 104
 • ارتفاع(mm): 550
 • فاصله لوله ها(mm): 500
 • فشار آزمایشگاهی(bar):13-7
 • ضخامت ورق های رویه و بست های فنری: 1.1میلی متر
 • ضخامت ورق های کنوکتور: 0.36میلی متر
 • ضخامت ورق های شبکه و کاور بغل: 0.7میلی متر
 • دارای گرید: انرژی B
 • دارای ارتفاع استاندارد آکس به آکس (۵۰۰mm)

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۲۰ سانتیمتر

مشخصات فنی رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 120 سانتیمتر:
 • ظرفیت حرارتی(Kcal/h) : 1980
 • جنس بدنه: فولادی
 • ارتفاع پنل : 555 میلی متر
 • طول پنل : 1200 میلی متر
 • ضخامت پنل : 120 میلی متر
 • آ کس : 500 میلی متر
 • سایز لوله: 1.2 اینچ

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۶۰ سانتیمتر

مشخصات فنی:
 • ظرفیت حرارتی(Kcal/h) : 3024
 • جنس بدنه: فولادی
 • ارتفاع پنل : 550 میلی متر
 • طول پنل : 1600 میلی متر
 • آ کس : 500 میلی متر
 • سایز لوله: 1.2 اینچ
 • حداکثر فشار کار: 10 بار
 • حجم آبگیری: 10.26 لیتر
 • وزن: 50.400 کیلو گرم
 • عمق: 104 میلی متر

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۶۰

مشخصات فنی رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 60 سانتیمتر:
 • ظرفیت حرارتی(Kcal/h): 990
 • جنس بدنه: فولادی
 • ارتفاع پنل: 555 میلی متر
 • طول پنل: 600 میلی متر
 • ضخامت پنل: 120میلی متر
 • سایز لوله: 1.2 اینچ