نمایش یک نتیجه

شیر کلکتور کوپلی ۵ لایه

کاربرد: جهت انتقال آب در مسیر تامین آب آشامیدنی ساختمان با لوله های چند لایه مکان های قابل نصب: ۱-جعبه