نمایش یک نتیجه

شیر گاز سنگین

101,100 تومان4,568,800 تومان
کاربرد: جهت قطع و وصل کردن جریان گاز در تاسیسات خانگی و یا صنعتی مکان های قابل نصب: ۱- تاسیسات