نمایش 1–12 از 34 نتیجه

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECH 15-30

21,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی3 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :42/1متر حداکثر دبی : 22 متر مکعب برساعت توان : 3 کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 2 ×2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECH 15-40

24,400,000 تومان
مشحصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی4 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :55/5متر حداکثر دبی : 22 متر مکعب برساعت توان : 4 کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 2 ×2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECH 4-60

11,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی1.1 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :58متر حداکثر دبی : 7 متر مکعب برساعت توان : 1/1 کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/4 ×1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECHm 2-40

9,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی 0.55 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :35متر حداکثر دبی : 3/6 متر مکعب برساعت توان : 0/55 کیلو وات –تکفاز ورودی و خروجی : 1×1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECHm 4-40

10,400,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی 0.75 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :38متر حداکثر دبی : 7 متر مکعب برساعت توان : 0/75 کیلو وات –تکفاز ورودی و خروجی : 11/4 ×1 اینچ

پمپ عمودی طبقاتی EVP 10H-3

19,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل043 جنس پروانه :پلاستیک مهندسی حداکثر دمای مایع : 5تا  60درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :56متر حداکثر دبی : 16متر مکعب برساعت توان : 3کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/2×11/4  اینچ

پمپ عمودی طبقاتی EVP 10H-8

29,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل043 جنس پروانه :پلاستیک مهندسی حداکثر دمای مایع : 5تا  60درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :150متر حداکثر دبی : 16متر مکعب برساعت توان : 7/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/2×11/4  اینچ

پمپ عمودی طبقاتی EVP 6-6

13,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول : جنس بدنه :استنلس استیل043 جنس پروانه :پلاستیک مهندسی حداکثر دمای مایع : 5تا  60درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :58متر حداکثر دبی : 10متر مکعب برساعت توان : 2.2کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/4×11/4  اینچ

پمپ عمودی طبقاتی EVP 6H-6

14,000,000 تومان
جنس بدنه :استنلس استیل043 جنس پروانه :پلاستیک مهندسی حداکثر دمای مایع : 5تا  60درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :76متر حداکثر دبی : 10/5متر مکعب برساعت توان : 2/2کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی :  11/2×11/4 اینچ

پمپ عمودی طبقاتی LVS 1-30

48,500,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20-تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F شرح :عمودی طبقاتی سری 1(1.5کیلو وات  30طبقه ) حداکثر هد : 182متر حداکثر دبی : 2/4متر مکعب برساعت توان :  1/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN32 (11/4 in)

پمپ عمودی طبقاتی LVS 10-22

82,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F شرح :عمودی طبقاتی سری 10(7.5کیلو وات  22طبقه ) حداکثر هد :226متر حداکثر دبی : 13متر مکعب برساعت توان :  7.5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN40 (11/2 in)

پمپ عمودی طبقاتی LVS 20-17

126,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F شرح :عمودی طبقاتی سری 20(18.5کیلو وات  17طبقه ) حداکثر هد : 249متر حداکثر دبی : 29متر مکعب برساعت توان :  18.5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN50 (2 in)