نمایش دادن همه 9 نتیجه

سختی گیر مغناطیسی Elcla 4a

مشخصات فنی محصول: مدل: Elcla 4a سایز اتصالات:½ 1 نوع اتصالات: دوطرف از بیرون دنده طول: 176 قطر: 90 دبی: 9500

سختی گیر مغناطیسی ELCLA MINI

مشخصات فنی محصول: مدل: Elcla Mini سایز اتصالات:1/2 -3/4 نوع اتصالات: یک طرف داخل دنده ، یک طرف بیرون دنده طول:71 قطر:30 دبی:1050

سختی گیر مغناطیسی Elcla1

مشخصات فنی محصول: مدل: Elcla1 سایز اتصالات: ½ نوع اتصالات: دوطرف از بیرون دنده طول:129 قطر:50 دبی: 2200

سختی گیر مغناطیسی Elcla2

مشخصات فنی محصول: مدل: Elcla2 سایز اتصالات3/4 نوع اتصالات: دوطرف از بیرون دنده طول:137 قطر:67 دبی: 3900

سختی گیر مغناطیسی Elcla3

مشخصات فنی محصول: مدل: Elcla3 سایز اتصالات:1 نوع اتصالات: دوطرف از بیرون دنده طول:146 قطر:67 دبی: 4500

سختی گیر مغناطیسی Elcla4

مشخصات فنی محصول: مدل: Elcla4 سایز اتصالات:1/4 1 نوع اتصالات: دوطرف از بیرون دنده طول:170 قطر:90 دبی: 8700

سختی گیر مغناطیسی Elcla5

مشخصات فنی محصول: مدل: Elcla5 سایز اتصالات: 2 نوع اتصالات: دوطرف از بیرون دنده طول: 190 قطر: 106 دبی: 11500

سختی گیر مغناطیسی Elcla7

مشخصات فنی محصول: مدل: Elcla7 سایز اتصالات:3 نوع اتصالات: دوطرف از بیرون دنده طول:260 قطر:250 دبی: 29000

سختی گیر مغناطیسی Elcla8

مشخصات فنی محصول: مدل: Elcla8 سایز اتصالات:4 نوع اتصالات: دوطرف از بیرون دنده طول: 260 قطر: 294 دبی: 39000