نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل JGN80/2

17,900,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 55.2 سانتی متر طول شعله پوش: 14 سانتی متر عرض کلی مشعل: 46 سانتی متر قطر شعله پوش: 12 سانتی متر نوع رله:G 790 قدرت گرمادهی: 225.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 240 W برق مصرفی: تکفاز

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F55

9,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 35 سانتی متر طول شعله پوش: 9.5 سانتی متر عرض کلی مشعل: 26.4 سانتی متر قطر شعله پوش: 8 سانتی متر حداکثر قدرت گرمایش: 43.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 50 W برق مصرفی: تکفاز نوع رله : G 790

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F88

11,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 36 سانتی متر طول شعله پوش: 9.5 سانتی متر عرض کلی مشعل: 26.4 سانتی متر قطر شعله پوش: 8.8 سانتی متر قدرت گرمادهی: 88.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 90 W برق مصرفی: تکفاز نوع رله: G 790

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN80/0

17,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 55.2 سانتی متر طول شعله پوش: 14 سانتی متر عرض کلی مشعل: 46 سانتی متر قطر شعله پوش: 11 سانتی متر نوع رله:G 790 قدرت گرمادهی: 155.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 240 W برق مصرفی: تکفاز

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل JGN80/1

17,300,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 55.2 سانتی متر طول شعله پوش: 14 سانتی متر عرض کلی مشعل: 46 سانتی متر قطر شعله پوش: 11 سانتی متر نوع رله:G 790 حداکثر قدرت گرمایش: 172.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 240 W برق مصرفی: تکفاز

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل RAN 25

12,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
ابعاد دستگاه : طول کلی مشعل: 41.7 سانتی متر طول شعله پوش: 9.7 سانتی متر عرض کلی مشعل: 45.3 سانتی متر قطر شعله پوش: 8.8 سانتی متر نوع رله:G 790 حداکثر قدرت گرمایش: 102.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی نحوه احتراق: یک مرحله ای قدرت موتور: 90 KW برق مصرفی: تک فاز

مشعل گازی کم مصرف ایران رادیاتور GMG-220

29,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
قدرت گرمادهی: 190.000 Kcal/hr سوخت مصرفی: گاز طبیعی و LPG نحوه احتراق: تک مرحله ای قطر لوله شعله پوش: 11.5 سانتیمتر عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین