نمایش دادن همه 8 نتیجه

منبع انبساط ۱۰۰ لیتری هاماک

4,300,000 تومان4,450,000 تومان
مشخصات فنی محصول: حجم منبع: 100 لیتر حداکثر فشار کاری10 بار حداکثر دمای کاری10-تا 100+

منبع انبساط ۲۰۰ لیتری هاماک

10,200,000 تومان
مشخصات فنی محصول: حجم منبع: 200 لیتر حداکثر فشار کاری12 بار حداکثر دمای کاری10-تا 100+

منبع انبساط ۲۴ لیتری هاماک

1,150,000 تومان
مشخصات فنی محصول: حجم منبع: 24 لیتر حداکثر فشار کاری10 بار حداکثر دمای کاری10-تا 100+ گارانتی: 18 ماه

منبع انبساط ۳۰۰ لیتری هاماک

12,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: حجم منبع: 300 لیتر حداکثر فشار کاری12بار حداکثر دمای کاری10-تا 100+

منبع انبساط ۵۰ لیتری هاماک

2,300,000 تومان2,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: حجم منبع: 50 لیتر حداکثر فشار کاری10 بار حداکثر دمای کاری10-تا 100+      

منبع انبساط ۵۰۰ لیتری هاماک

20,800,000 تومان
مشخصات فنی محصول: حجم منبع: 500 لیتر حداکثر فشار کاری: 12 بار حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+

منبع انبساط ۶۰لیتری هاماک

2,900,000 تومان3,050,000 تومان
مشخصات فنی محصول: حجم منبع: 60 لیتر حداکثر فشار کاری10 بار حداکثر دمای کاری10-تا 100+  

منبع انبساط ۸۰ لیتری هاماک

3,900,000 تومان4,050,000 تومان
مشخصات فنی محصول: حجم منبع: 80 لیتر حداکثر فشار کاری10 بار حداکثر دمای کاری10-تا 100+