نمایش دادن همه 5 نتیجه

هیتر برقی سونا خشک هایپرپول مدل SAV-120

مشخصات فنی
 • مدل: SAV 120
 • قدرت (KW): 12
 • ولتاژ (V): 220/380
 • تابلو مورد نیاز: CON-9/15 و CON SX-9/15
 • عرض (cm): 51
 • ارتفاع (cm): 70
 • عمق (cm): 45
 • حجم تحت پوشش (m3): 20
 • سنگ مورد نیاز(Kg): 40

هیتر برقی سونا خشک هایپرپول مدل SAV-150

مشخصات فنی
 • مدل: SAV 150
 • قدرت (KW): 15
 • ولتاژ (V): 220/380
 • تابلو مورد نیاز: CON-9/15 و CON SX-9/15
 • عرض (cm): 51
 • ارتفاع (cm): 70
 • عمق (cm): 45
 • حجم تحت پوشش (m3): 27
 • سنگ مورد نیاز(Kg): 60

هیتر برقی سونا خشک هایپرپول مدل SCA-60NS

مشخصات فنی
 • مدل: SCA-60NS
 • توان حرارتی(KW): 6
 • ولتاژ(V): 220/380
 • مشخصات تابلو: دارای تایمر و ترموستات
 • حجم اتاق سونا (m3): 12
 • سنگ مورد نیاز(Kg): 30

هیتر برقی سونا خشک هایپرپول مدل SCA-80

مشخصات فنی
 • مدل: SCA-80
 • توان حرارتی(KW): 8
 • ولتاژ(V): 220/380
 • مشخصات تابلو: CON-3/9 و CON SX-3/9 باید به صورت جداگانه خریداری شوند.
 • حجم اتاق سونا (m3): 16
 • سنگ مورد نیاز(Kg): 30

هیتر برقی سونا خشک هایپرپول مدل SCA-80NS

مشخصات فنی
 • مدل: SCA-80NS
 • توان حرارتی(KW): 8
 • ولتاژ(V): 380
 • مشخصات تابلو: دارای تایمر و ترموستات
 • حجم اتاق سونا (m3): 16
 • سنگ مورد نیاز(Kg): 3