نمایش دادن همه 5 نتیجه

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 40-160/40

25,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 11/2اینچ 4 کیلو وات حداکثر هد :38متر حداکثر دبی : 48/5متر مکعب برساعت توان :  4کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 21/2×11/2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 40-250/150

84,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 11/2اینچ 15کیلو وات حداکثر هد :84/5متر حداکثر دبی : 54متر مکعب برساعت توان :  15کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 21/2×11/2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 65-160/110

76,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 21/2اینچ 11کیلو وات حداکثر هد :36متر حداکثر دبی : 132متر مکعب برساعت توان :  11کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 31/2×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 65-200/185

87,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 21/2اینچ 18.5کیلو وات حداکثر هد :53/5متر حداکثر دبی : 112متر مکعب برساعت توان : 18/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 31/2×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 80-160/185

88,500,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 3اینچ 18.5کیلو وات حداکثر هد :39متر حداکثر دبی : 222متر مکعب برساعت توان :  18/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 4×3 اینچ