نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پمپ سانتریفیوژ XST 32-160/22

13,060,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ زمینی 11/4 اینچ 2.2 کیلو وات جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : چدن ضدزنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع :-10تا 85 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 25متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 31متر توان : 2.2کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/4×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ XST 32-200/30

18,870,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ زمینی 11/4 اینچ3  کیلو وات جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : چدن ضدزنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع :-10تا 85 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 27متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 44/2متر توان : 3 کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/4×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ XST 40-125/11

13,713,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ زمینی 11/2 اینچ 1.1 کیلو وات جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : چدن ضدزنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع :-10تا 85 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 36متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 14/7متر توان : 1.1کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/2×21/2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 210/1.1

7,700,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 1.5 اسب سه فاز
 • حداکثر هد : 20متر
 • حداکثر دبی : 18متر مکعب برساعت
 • توان 1.5hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :11/2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 210/1.5

9,350,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 2 اسب سه فاز
 • حداکثر هد 24متر
 • حداکثر دبی : 18متر مکعب برساعت
 • توان 2hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :11/2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 370/1.1

7,600,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 1.5اسب سه فاز
 • حداکثر هد 15/4متر
 • حداکثر دبی : 26متر مکعب برساعت
 • توان 1.5hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 70/0.37

6,000,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- نیم سب سه فاز
 • حداکثر هد : 20/9متر
 • حداکثر دبی : 4/8متر مکعب برساعت
 • توان 0.5hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :11/4×1 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 70/0.75

7,300,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- یک سب سه فاز
 • حداکثر هد : 30/4متر
 • حداکثر دبی : 5متر مکعب برساعت
 • توان 1hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :11/4×1 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMSm 210/1.1

7,800,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 1.5اسب
 • حداکثر هد :19/7متر
 • حداکثر دبی : 18متر مکعب برساعت
 • توان 1.5hp(اسب بخار ) –تکفاز
 • ورودی و خروجی : 11/2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMSm 210/2.2

10,700,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 3اسب
 • حداکثر هد :27/5متر
 • حداکثر دبی : 18متر مکعب برساعت
 • توان 3hp(اسب بخار ) –تکفاز
 • ورودی و خروجی : 11/2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMSm 370/1.1

7,750,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 1.5اسب
 • حداکثر هد :15/4متر
 • حداکثر دبی : 26متر مکعب برساعت
 • توان 1.5hp(اسب بخار ) –تکفاز
 • ورودی و خروجی :2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMSm 370/1.5

9,500,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 2اسب
 • حداکثر هد :19/3متر
 • حداکثر دبی : 29متر مکعب برساعت
 • توان 2hp(اسب بخار ) –تکفاز
 • ورودی و خروجی :2×11/4 اینچ