نمایش دادن همه 6 نتیجه

پمپ سیرکولاتور خطی LPP50-24-3/2

33,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : پمپ سیرکولاتورخطی 2  اینچ جنس بدنه پمپ : چدن چنس پروانه : چدن حداکثر دمای مایع : 0 تا 90 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F جنس شفت : استیل 304 حداکثر هد :29متر حداکثر دبی : 36متر مکعب برساعت توان :3کیلووات  - سه فاز ورودی و خروجی : 2 ×2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی LPP80-14-3/2

37,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه پمپ : چدن چنس پروانه : چدن حداکثر دمای مایع : 0 تا 90 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F جنس شفت : استیل 304 حداکثر هد :17متر حداکثر دبی : 75متر مکعب برساعت توان : 3کیلووات  - سه فاز ورودی و خروجی : 3 ×3 اینچ

پمپ سیرکولاتورخطی LPP 32-16-1.1/2

24,900,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : پمپ سیرکولاتورخطی 11/4  اینچ جنس بدنه پمپ : چدن چنس پروانه : چدن حداکثر دمای مایع : 0 تا 90 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F جنس شفت : استیل 304 حداکثر هد : 20متر حداکثر دبی : 16 متر مکعب برساعت توان :  1/1کیلووات  - سه فاز ورودی و خروجی : 11/4 ×11/4 اینچ

پمپ سیرکولاتورخطی LPP 32-8-0.37/2

13,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : پمپ سیرکولاتورخطی 11/4  اینچ جنس بدنه پمپ : چدن چنس پروانه : چدن حداکثر دمای مایع : 0 تا 90 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F جنس شفت : استیل 304 حداکثر هد :10متر حداکثر دبی : 11 متر مکعب برساعت توان :  0/37کیلووات  - سه فاز ورودی و خروجی : 11/4 ×11/4 اینچ

پمپ سیرکولاتورخطی LPP 40-13-0.75/2

24,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول:. شرح : پمپ سیرکولاتورخطی 11/2  اینچ جنس بدنه پمپ : چدن چنس پروانه : چدن حداکثر دمای مایع : 0 تا 90 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F جنس شفت : استیل 304 حداکثر هد :16/5متر حداکثر دبی : 15.5 متر مکعب برساعت توان :  0.75کیلووات  - سه فاز ورودی و خروجی : 11/2 ×11/2 اینچ

پمپ سیرکولاتورخطی LPP50-12-1.1/2

26,400,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : پمپ سیرکولاتورخطی 2  اینچ جنس بدنه پمپ : چدن چنس پروانه : چدن حداکثر دمای مایع : 0 تا 90 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F جنس شفت : استیل 304 حداکثر هد : 15متر حداکثر دبی : 26متر مکعب برساعت توان :1/1کیلووات  - سه فاز ورودی و خروجی : 2 ×2 اینچ