نمایش دادن همه 5 نتیجه

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECH 15-30

21,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی3 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :42/1متر حداکثر دبی : 22 متر مکعب برساعت توان : 3 کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 2 ×2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECH 15-40

24,400,000 تومان
مشحصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی4 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :55/5متر حداکثر دبی : 22 متر مکعب برساعت توان : 4 کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 2 ×2 اینچ

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECH 4-60

11,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی1.1 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :58متر حداکثر دبی : 7 متر مکعب برساعت توان : 1/1 کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/4 ×1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECHm 2-40

9,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی 0.55 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :35متر حداکثر دبی : 3/6 متر مکعب برساعت توان : 0/55 کیلو وات –تکفاز ورودی و خروجی : 1×1 اینچ

پمپ طبقاتی افقی سانتریفیوژ ECHm 4-40

10,400,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ افقی طبقاتی 0.75 کیلو وات جنس بدنه پمپ : استیل 304 چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IP44 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :38متر حداکثر دبی : 7 متر مکعب برساعت توان : 0/75 کیلو وات –تکفاز ورودی و خروجی : 11/4 ×1 اینچ