نمایش 1–12 از 15 نتیجه

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 10-20

72,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج :  DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 10(7.5 کیلو وات 20 طبقه) حداکثر هد : 206متر حداکثر دبی: 13متر مکعب برساعت توان : 7/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 40 ( 11/2 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 10-8

43,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20-تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 10(3 کیلو وات 8 طبقه) حداکثر هد : 82متر حداکثر دبی: 13متر مکعب برساعت توان : 3کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 40 ( 11/2 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 15-17

108,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 15(15 کیلو وات 17 طبقه) حداکثر هد : 237متر حداکثر دبی: 23/5متر مکعب برساعت توان : 15کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 50 ( 2 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 15-8

63,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 15(7.5 کیلو وات8 طبقه) حداکثر هد : 112متر حداکثر دبی: 23/5متر مکعب برساعت توان : 7/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 50 ( 2 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 20-17

119,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 20(18.5 کیلو وات 17 طبقه) حداکثر هد : 149متر حداکثر دبی: 29متر مکعب برساعت توان : 18/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 50 ( 2 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 20-6

58,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 20(7.5 کیلو وات6 طبقه) حداکثر هد : 87متر حداکثر دبی: 29متر مکعب برساعت توان : 7/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 50 ( 2 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 3-17

33,500,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 شرح :عمودی طبقاتی سری 3(1.5 کیلو وات 17 طبقه) حداکثر دمای مایع : 20-تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج :DIN Flanges حداکثر هد : 107متر حداکثر دبی : 4/5متر مکعب برساعت توان : 1/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 25 ( 1 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 3-27

39,800,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20-تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 3(2.2 کیلو وات 27 طبقه) حداکثر هد : 170متر حداکثر دبی : 4/5متر مکعب برساعت توان : 2/2کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 25 ( 1 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 32-10

150,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه : استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20-تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 32(18.5 کیلو وات 10 طبقه) حداکثر هد : 190متر حداکثر دبی: 40متر مکعب برساعت توان : 18/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 65 ( 21/2 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 4-19

44,900,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20-تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 4(4 کیلو وات 19 طبقه) حداکثر هد : 183متر حداکثر دبی : 8متر مکعب برساعت توان : 4کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 32 ( 11/4 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 4-8

30,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20-تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 4(1.5 کیلو وات 8 طبقه) حداکثر هد : 74متر حداکثر دبی : 8متر مکعب برساعت توان : 1/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 32 ( 11/4 in)

پمپ عمودی طبقاتی سانتریفیوژ استیل LVR 45-10

214,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل304 جنس پروانه : استنلس استیل304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F نوع فلنج : DIN Flanges شرح :عمودی طبقاتی سری 45(37 کیلو وات 10 طبقه) حداکثر هد : 251متر حداکثر دبی: 58متر مکعب برساعت توان : 37کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN 80 ( 3 in)