نمایش دادن همه 8 نتیجه

پمپ عمودی طبقاتی EVP 6-6

13,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول : جنس بدنه :استنلس استیل043 جنس پروانه :پلاستیک مهندسی حداکثر دمای مایع : 5تا  60درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر هد :58متر حداکثر دبی : 10متر مکعب برساعت توان : 2.2کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/4×11/4  اینچ

پمپ عمودی طبقاتی LVS 1-30

48,500,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20-تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F شرح :عمودی طبقاتی سری 1(1.5کیلو وات  30طبقه ) حداکثر هد : 182متر حداکثر دبی : 2/4متر مکعب برساعت توان :  1/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN32 (11/4 in)

پمپ عمودی طبقاتی LVS 10-22

82,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F شرح :عمودی طبقاتی سری 10(7.5کیلو وات  22طبقه ) حداکثر هد :226متر حداکثر دبی : 13متر مکعب برساعت توان :  7.5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN40 (11/2 in)

پمپ عمودی طبقاتی LVS 20-17

126,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F شرح :عمودی طبقاتی سری 20(18.5کیلو وات  17طبقه ) حداکثر هد : 249متر حداکثر دبی : 29متر مکعب برساعت توان :  18.5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN50 (2 in)

پمپ عمودی طبقاتی LVS 3-31

53,700,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F شرح :عمودی طبقاتی سری 3(3کیلو وات  31طبقه ) حداکثر هد : 197متر حداکثر دبی : 4/5متر مکعب برساعت توان :  3کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN32 (11/4 in)

پمپ عمودی طبقاتی LVS 32-12

20,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F شرح :عمودی طبقاتی سری 32(22کیلو وات  12طبقه ) حداکثر هد : 227متر حداکثر دبی : 40متر مکعب برساعت توان :  22کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN65 (21/2 in)

پمپ عمودی طبقاتی LVS 5-29

60,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :عمودی طبقاتی سری 5(4کیلو وات  29طبقه ) حداکثر هد :198متر حداکثر دبی : 8/5متر مکعب برساعت توان :  4کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN32 (11/4 in)

پمپ عمودی طبقاتی LVS4-22

53,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :استنلس استیل 304 جنس پروانه :استنلس استیل 304 حداکثر دمای مایع : 20- تا  120درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP55 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F شرح :عمودی طبقاتی سری 4(4کیلو وات  22طبقه ) حداکثر هد :211متر حداکثر دبی : 8متر مکعب برساعت توان :  8کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : DN32 (11/4 in)