نمایش 1–12 از 70 نتیجه

پمپ استخری XKP 1104

9,400,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : پمپ استخری 1100 وات جنس بدنه پمپ : پلاستیک مهندسی PP چنس پروانه : پلاستیک مهندسی PPO حداکثر دمای مایع : 35 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IPX5 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر دبی : 22/5متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 14/8متر توان : 1100وات -تکفاز ورودی و خروجی : 2×2 اینچ

پمپ استخری XKP 1604E

10,100,000 تومان
مشخصات فنی محصول : شرح : پمپ استخری 1600 وات جنس بدنه پمپ : پلاستیک مهندسی PP چنس پروانه : پلاستیک مهندسی PPO حداکثر دمای مایع : 35 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IPX5 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر دبی : 27متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 16/8متر توان : 1600وات -تکفاز ورودی و خروجی : 2×2 اینچ

پمپ استخری XKP 2204

12,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : پمپ استخری2200 وات جنس بدنه پمپ : پلاستیک مهندسی PP چنس پروانه : پلاستیک مهندسی PPO حداکثر دمای مایع : 35 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی  الکترو موتور : IPX5 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F حداکثر دبی : 30متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 17/8متر توان : 2200وات -تکفاز ورودی و خروجی : 2×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ XST 32-160/22

16,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ زمینی 11/4 اینچ 2.2 کیلو وات جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : چدن ضدزنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع :-10تا 85 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 25متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 31متر توان : 2.2کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/4×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ XST 32-200/30

24,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ زمینی 11/4 اینچ3  کیلو وات جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : چدن ضدزنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع :-10تا 85 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 27متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 44/2متر توان : 3 کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/4×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ XST 40-125/11

17,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : سانتریفیوژ زمینی 11/2 اینچ 1.1 کیلو وات جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : چدن ضدزنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع :-10تا 85 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 36متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 14/7متر توان : 1.1کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 11/2×21/2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 40-160/40

25,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 11/2اینچ 4 کیلو وات حداکثر هد :38متر حداکثر دبی : 48/5متر مکعب برساعت توان :  4کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 21/2×11/2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 40-250/150

84,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 11/2اینچ 15کیلو وات حداکثر هد :84/5متر حداکثر دبی : 54متر مکعب برساعت توان :  15کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 21/2×11/2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 50-200/110

76,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 2اینچ 11کیلو وات حداکثر هد :57/5متر حداکثر دبی : 90متر مکعب برساعت توان :  11کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 21/2×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 65-160/110

76,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 21/2اینچ 11کیلو وات حداکثر هد :36متر حداکثر دبی : 132متر مکعب برساعت توان :  11کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 31/2×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 65-200/185

87,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 21/2اینچ 18.5کیلو وات حداکثر هد :53/5متر حداکثر دبی : 112متر مکعب برساعت توان : 18/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 31/2×2 اینچ

پمپ سانتریفیوژ زمینی فلنچ دار XST 80-160/185

88,500,000 تومان
مشخصات فنی محصول: جنس بدنه :چدن ضدزنگ جنس پروانه :چدن ضد زنگ یا استیل 304 حداکثر دمای مایع : 10-تا 85 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IP54 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F شرح :سانتریفیوژ زمینی 3اینچ 18.5کیلو وات حداکثر هد :39متر حداکثر دبی : 222متر مکعب برساعت توان :  18/5کیلو وات –سه فاز ورودی و خروجی : 4×3 اینچ