نمایش دادن همه 4 نتیجه

پمپ محیطی ۳۷  APM

2,600,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
شرح : محیطی نیم اسب جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : برنج حداکثر دمای مایع : 40 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IPX 4 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 4/2متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 40متر توان : 0.5HP اسب بخار –تکفاز ورودی و خروجی : 1×1 اینچ شرح : محیطی نیم اسب جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : برنج حداکثر دمای مایع : 40 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IPX 4 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 4/2متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 40متر توان : 0.5HP اسب بخار –تکفاز ورودی و خروجی : 1×1 اینچ

پمپ محیطی ۶۰  APM

4,400,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
شرح : محیطی 0.8 اسب جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : برنج حداکثر دمای مایع : 40 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IPX 4 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 3متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 60متر توان : 0.8HP اسب بخار –تکفاز ورودی و خروجی : 1×1 اینچ

پمپ محیطی ۷۵  APM

4,400,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
شرح : محیطی یک اسب جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : برنج حداکثر دمای مایع : 40 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IPX 4 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 3متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 75متر توان :  1HP اسب بخار –تکفاز ورودی و خروجی : 1×1 اینچ

پمپ محیطی ۹۰  APM

5,300,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
شرح : محیطی یک اسب ارتفاع بالا جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : برنج حداکثر دمای مایع : 40 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IPX 4 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 1/2متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 90متر توان :  1HP اسب بخار –تکفاز ورودی و خروجی : 3/4×3/4 اینچ