نمایش 1–12 از 30 نتیجه

پمپ بشقابی ۰.۵ اسب ACM 37

4,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
جنس بدنه : چدن ضد زنگ جنس پروانه :  استیل / برنج حداکثر دمای مایع : 40 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکتروموتور:IPX 4 کلاس عایق حرارتی الکتروموتور :F شرح : بشقابی نیم اسب حداکثر دبی 5/4 متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 23 متر توان :  HP0.5( اسب بخار) – تکفاز ورودی و خروجی : 1×1 اینچ

پمپ بشقابی ۱ اسبACM 75

6,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
جنس بدنه : چدن ضد زنگ جنس پروانه :  استیل / برنج حداکثر دمای مایع : 40 درجه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکتروموتور:IPX 4 کلاس عایق حرارتی الکتروموتور :F شرح : بشقابی یک اسب حداکثر دبی : 6 متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 36 متر توان :  HP 1 ( اسب بخار) – تکفاز ورودی و خروجی : 1×1 اینچ

پمپ تحت فشار ۲ اسب جتی AJM150H

11,800,000 تومان
مشخصات فنی محصول: شرح : جتی 1.5 اسب ارتفاع بالا جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 40 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IPX 4 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 4/2متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 72متر توان : 2HP اسب بخار –تکفاز ورودی و خروجی : 1×11/4 اینچ

پمپ جتی AJM 75 H

6,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول:
شرح : جتی 1.5 اسب ارتفاع بالا جنس بدنه پمپ : چدن ضد زنگ چنس پروانه : استیل 304 حداکثر دمای مایع : 40 درچه سانتیگراد کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور : IPX 4 کلاس عایق حرارتی الکترو موتور : F حداکثر دبی : 2/8متر مکعب بر ساعت حداکثر هد : 51متر توان : 1HP اسب بخار –تکفاز ورودی و خروجی : 1×1 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 210/1.1

9,000,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 1.5 اسب سه فاز
 • حداکثر هد : 20متر
 • حداکثر دبی : 18متر مکعب برساعت
 • توان 1.5hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :11/2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 210/1.5

11,000,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 2 اسب سه فاز
 • حداکثر هد 24متر
 • حداکثر دبی : 18متر مکعب برساعت
 • توان 2hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :11/2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 370/1.1

8,900,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 1.5اسب سه فاز
 • حداکثر هد 15/4متر
 • حداکثر دبی : 26متر مکعب برساعت
 • توان 1.5hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 70/0.37

8,000,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- نیم سب سه فاز
 • حداکثر هد : 20/9متر
 • حداکثر دبی : 4/8متر مکعب برساعت
 • توان 0.5hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :11/4×1 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMS 70/0.75

8,700,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- یک سب سه فاز
 • حداکثر هد : 30/4متر
 • حداکثر دبی : 5متر مکعب برساعت
 • توان 1hp(اسب بخار ) –سه فاز
 • ورودی و خروجی :11/4×1 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMSm 210/1.1

9,300,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 1.5اسب
 • حداکثر هد :19/7متر
 • حداکثر دبی : 18متر مکعب برساعت
 • توان 1.5hp(اسب بخار ) –تکفاز
 • ورودی و خروجی : 11/2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMSm 210/2.2

12,600,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 3اسب
 • حداکثر هد :27/5متر
 • حداکثر دبی : 18متر مکعب برساعت
 • توان 3hp(اسب بخار ) –تکفاز
 • ورودی و خروجی : 11/2×11/4 اینچ

پمپ سانتریفیوژ استیل AMSm 370/1.1

9,000,000 تومان
 • جنس بدنه :استنلس استیل 304
 • جنس پروانه :استنلس استیل 304
 • حداکثر دمای مایع : 85درجه سانتیگراد
 • کلاس حفاظت محیطی الکترو موتور :IPx4
 • کلاس عایق حرارتی الکترو موتور :F
 • شرح :سانتریفیوژ استیل304- 1.5اسب
 • حداکثر هد :15/4متر
 • حداکثر دبی : 26متر مکعب برساعت
 • توان 1.5hp(اسب بخار ) –تکفاز
 • ورودی و خروجی :2×11/4 اینچ