نمایش دادن همه 6 نتیجه

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P5

مشخصات فنی ظرفیت حرارتی اسمی(KW): 41.86 تعداد پره های چدنی: 5عدد ظرفیت حرارتی اسمی(kcal/hr): 36.000 میزان مصرف گاز(h /m3 ): 3.82 ظرفیت حرارتی اسمی(Btu/hr): 142.860 حداکثر دمای آب گرم مصرفی( C°):  60 سوخت مورد استفاده: گاز طبیعی کنترل کننده گاز: شیر گازی 843مادولا دو پله ای حداقل فشار آب سیستم(bar): 5/0 حداکثر فشار آب سیستم(bar): 3 حداقل دمای آب درگردش سیستم( C°): 55 حداکثر دمای آب درگردش سیستم( C°): 90 گنجایش منبع انبساط دستگاه(lit): 8

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P5 بلند

60,700,000 تومان
مشخصات فنی ظرفیت حرارتی اسمی(KW): 41.86 تعداد پره های چدنی: 5عدد ظرفیت حرارتی اسمی(kcal/hr): 36.000 میزان مصرف گاز(h /m3 ): 3.82 ظرفیت حرارتی اسمی(Btu/hr): 142.860 حداکثر دمای آب گرم مصرفی( C°):  60 سوخت مورد استفاده: گاز طبیعی کنترل کننده گاز: شیر گازی 843مادولا دو پله ای حداقل فشار آب سیستم(bar): 5/0 حداکثر فشار آب سیستم(bar): 3 حداقل دمای آب درگردش سیستم( C°): 55 حداکثر دمای آب درگردش سیستم( C°): 90 گنجایش منبع انبساط دستگاه(lit): 8 ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P6

مشخصات فنی ظرفیت حرارتی اسمی(KW): 52.33 تعداد پره های چدنی: 6عدد ظرفیت حرارتی اسمی(kcal/hr): 45.000 میزان مصرف گاز(h /m3 ): 4.78 ظرفیت حرارتی اسمی(Btu/hr): 178.580 حداکثر دمای آب گرم مصرفی( C°):  60 سوخت مورد استفاده: گاز طبیعی کنترل کننده گاز: شیر گازی 843مادولا دو پله ای حداقل فشار آب سیستم(bar): 5/0 حداکثر فشار آب سیستم(bar): 3 حداقل دمای آب درگردش سیستم( C°): 55 حداکثر دمای آب درگردش سیستم( C°): 90 گنجایش منبع انبساط دستگاه(lit): 8

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P6 بلند

69,900,000 تومان
مشخصات فنی ظرفیت حرارتی اسمی(KW): 52.33 تعداد پره های چدنی: 6عدد ظرفیت حرارتی اسمی(kcal/hr): 45.000 میزان مصرف گاز(h /m3 ): 4.78 ظرفیت حرارتی اسمی(Btu/hr): 178.580 حداکثر دمای آب گرم مصرفی( C°):  60 سوخت مورد استفاده: گاز طبیعی کنترل کننده گاز: شیر گازی 843مادولا دو پله ای حداقل فشار آب سیستم(bar): 5/0 حداکثر فشار آب سیستم(bar): 3 حداقل دمای آب درگردش سیستم( C°): 55 حداکثر دمای آب درگردش سیستم( C°): 90 گنجایش منبع انبساط دستگاه(lit): 8

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P7 بلند

79,000,000 تومان
مشخصات فنی ظرفیت حرارتی اسمی(KW): 62.8 تعداد پره های چدنی: 7 عدد ظرفیت حرارتی اسمی(kcal/hr): 54.000 میزان مصرف گاز(h /m3 ): 5.72 ظرفیت حرارتی اسمی(Btu/hr): 214.3 حداکثر دمای آب گرم مصرفی( C°):  60 سوخت مورد استفاده: گاز طبیعی کنترل کننده گاز: شیر گازی 843مادولا دو پله ای حداقل فشار آب سیستم(bar): 5/0 حداکثر فشار آب سیستم(bar): 3 حداقل دمای آب درگردش سیستم( C°): 55 حداکثر دمای آب درگردش سیستم( C°): 90 گنجایش منبع انبساط دستگاه(lit): 8

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P7 کوتاه

مشخصات فنی ظرفیت حرارتی اسمی(KW): 62.8 تعداد پره های چدنی: 7عدد ظرفیت حرارتی اسمی(kcal/hr): 54.000 میزان مصرف گاز(h /m3 ): 5.72 ظرفیت حرارتی اسمی(Btu/hr): 214.3 حداکثر دمای آب گرم مصرفی( C°):  60 سوخت مورد استفاده: گاز طبیعی کنترل کننده گاز: شیر گازی 843مادولا دو پله ای حداقل فشار آب سیستم(bar): 5/0 حداکثر فشار آب سیستم(bar): 3 حداقل دمای آب درگردش سیستم( C°): 55 حداکثر دمای آب درگردش سیستم( C°): 90 گنجایش منبع انبساط دستگاه(lit): 8