نمایش دادن همه 9 نتیجه

پکیج موتورخانه آذرخش مدل AS300-5 پنج پره بلند

مشخصات فنی تعداد پره(Pcs): 5 ظرفیت حرارتی(kw): 50.8 حجم مخزن آب گرم(lit): 160 ظرفیت حرارتی(Btu/hr): 173.000 حجم محفظه احتراق(m3): 0.0403 ظرفیت حرارتی(kcal/hr): 43.700 قطر دهانه دودکش دیگ(mm): 144 قطر دهانه مشعل گیر(mm): 110 طول آذرخش بلند بدون مشعل(L1): 1360میلی متر طول آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(L2): 1214میلی متر طول آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(L3): 995میلی متر وزن آذرخش بلند بدون مشعل(Kg): 290 وزن آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(Kg): 259 وزن آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(Kg): 255 عرض پکیج(mm): 628 ارتفاع پکیج(mm): 1460 حداکثر فشار کاری مجاز(bar): 4 نوع سوخت گازی: گاز طبیعی(گاز شهری) نوع سوخت مایع: گازوئیل

پکیج موتورخانه آذرخش مدل AS300-5 پنج پره کوتاه بدون مبدل

مشخصات فنی
 • تعداد پره(Pcs): 5
 • ظرفیت حرارتی(kw): 50.8
 • حجم مخزن آب گرم(lit): 160
 • ظرفیت حرارتی(Btu/hr): 173.000
 • حجم محفظه احتراق(m3): 0.0403
 • ظرفیت حرارتی(kcal/hr): 43.700
 • قطر دهانه دودکش دیگ(mm): 144
 • قطر دهانه مشعل گیر(mm): 110
 • طول آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(L3): 995میلی متر
 • وزن آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(Kg): 255
 • عرض پکیج(mm): 628
 • ارتفاع پکیج(mm): 1460
 • حداکثر فشار کاری مجاز(bar): 4
 • نوع سوخت گازی: گاز طبیعی(گاز شهری)
 • نوع سوخت مایع: گازوئیل

پکیج موتورخانه آذرخش مدل AS300-5 پنج پره کوتاه مبدل دار

مشخصات فنی
 • تعداد پره(Pcs): 5
 • ظرفیت حرارتی(kw): 50.8
 • حجم مخزن آب گرم(lit): 160
 • ظرفیت حرارتی(Btu/hr): 173.000
 • حجم محفظه احتراق(m3): 0.0403
 • ظرفیت حرارتی(kcal/hr): 43.700
 • قطر دهانه دودکش دیگ(mm): 144
 • قطر دهانه مشعل گیر(mm): 110
 • طول آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(L2): 1214میلی متر
 • وزن آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(Kg): 259
 • عرض پکیج(mm): 628
 • ارتفاع پکیج(mm): 1460
 • حداکثر فشار کاری مجاز(bar): 4
 • نوع سوخت گازی: گاز طبیعی(گاز شهری)
 • نوع سوخت مایع: گازوئیل

پکیج موتورخانه آذرخش مدل AS300-7 هفت پره بلند

مشخصات فنی تعداد پره(Pcs): 7 ظرفیت حرارتی(kw): 73.7 حجم مخزن آب گرم(lit): 160 ظرفیت حرارتی(Btu/hr): 251.000 حجم محفظه احتراق(m3): 0.0565 ظرفیت حرارتی(kcal/hr): 63.400 قطر دهانه دودکش دیگ(mm): 144 قطر دهانه مشعل گیر(mm): 110 طول آذرخش بلند بدون مشعل(L1): 1520میلی متر طول آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(L2): 1374میلی متر طول آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(L3): 1155میلی متر وزن آذرخش بلند بدون مشعل(Kg): 342 وزن آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(Kg): 311 وزن آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(Kg): 307 عرض پکیج(mm): 628 ارتفاع پکیج(mm): 1460 حداکثر فشار کاری مجاز(bar): 4 نوع سوخت گازی: گاز طبیعی(گاز شهری) نوع سوخت مایع: گازوئیل

پکیج موتورخانه آذرخش مدل AS300-7 هفت پره کوتاه مبدل دار

مشخصات فنی
 • تعداد پره(Pcs): 7
 • ظرفیت حرارتی(kw): 73.7
 • حجم مخزن آب گرم(lit): 160
 • ظرفیت حرارتی(Btu/hr): 251.000
 • حجم محفظه احتراق(m3): 0.0565
 • ظرفیت حرارتی(kcal/hr): 63.400
 • قطر دهانه دودکش دیگ(mm): 144
 • قطر دهانه مشعل گیر(mm): 110
 • طول آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(L2): 1374میلی متر
 • وزن آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(Kg): 311
 • عرض پکیج(mm): 628
 • ارتفاع پکیج(mm): 1460
 • حداکثر فشار کاری مجاز(bar): 4
 • نوع سوخت گازی: گاز طبیعی(گاز شهری)
 • نوع سوخت مایع: گازوئیل

پکیج موتورخانه آذرخش مدل AS300-9 نه پره بلند

مشخصات فنی تعداد پره(Pcs): 9 ظرفیت حرارتی(kw): 96.7 حجم مخزن آب گرم(lit): 160 ظرفیت حرارتی(Btu/hr): 330.000 حجم محفظه احتراق(m3): 0.0726 ظرفیت حرارتی(kcal/hr): 83.100 قطر دهانه دودکش دیگ(mm): 144 قطر دهانه مشعل گیر(mm): 110 طول آذرخش بلند بدون مشعل(L1): 1680میلی متر طول آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(L2): 1534میلی متر طول آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(L3): 1315میلی متر وزن آذرخش بلند بدون مشعل(Kg): 394 وزن آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(Kg): 363 وزن آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(Kg): 359 عرض پکیج(mm): 628 ارتفاع پکیج(mm): 1460 حداکثر فشار کاری مجاز(bar): 4 نوع سوخت گازی: گاز طبیعی(گاز شهری) نوع سوخت مایع: گازوئیل

پکیج موتورخانه آذرخش مدل AS300-9 نه پره کوتاه بدون مبدل

مشخصات فنی
 • تعداد پره(Pcs): 9
 • ظرفیت حرارتی(kw): 96.7
 • حجم مخزن آب گرم(lit): 160
 • ظرفیت حرارتی(Btu/hr): 330.000
 • حجم محفظه احتراق(m3): 0.0726
 • ظرفیت حرارتی(kcal/hr): 83.100
 • قطر دهانه دودکش دیگ(mm): 144
 • قطر دهانه مشعل گیر(mm): 110
 • طول آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(L3): 1315میلی متر
 • وزن آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(Kg): 359
 • عرض پکیج(mm): 628
 • ارتفاع پکیج(mm): 1460
 • حداکثر فشار کاری مجاز(bar): 4
 • نوع سوخت گازی: گاز طبیعی(گاز شهری)
 • نوع سوخت مایع: گازوئیل

پکیج موتورخانه آذرخش مدل AS300-9 نه پره کوتاه مبدل دار

مشخصات فنی
 • تعداد پره(Pcs): 9
 • ظرفیت حرارتی(kw): 96.7
 • حجم مخزن آب گرم(lit): 160
 • ظرفیت حرارتی(Btu/hr): 330.000
 • حجم محفظه احتراق(m3): 0.0726
 • ظرفیت حرارتی(kcal/hr): 83.100
 • قطر دهانه دودکش دیگ(mm): 144
 • قطر دهانه مشعل گیر(mm): 110
 • طول آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(L2): 1534میلی متر
 • وزن آذرخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل(Kg): 363
 • عرض پکیج(mm): 628
 • ارتفاع پکیج(mm): 1460
 • حداکثر فشار کاری مجاز(bar): 4
 • نوع سوخت گازی: گاز طبیعی(گاز شهری)
 • نوع سوخت مایع: گازوئیل

پکیج موتورخانه آذرخش مدلAS300-7 هفت پره کوتاه بدون مبدل

مشخصات فنی
 • تعداد پره(Pcs): 7
 • ظرفیت حرارتی(kw): 73.7
 • حجم مخزن آب گرم(lit): 160
 • ظرفیت حرارتی(Btu/hr): 251.000
 • حجم محفظه احتراق(m3): 0.0565
 • ظرفیت حرارتی(kcal/hr): 63.400
 • قطر دهانه دودکش دیگ(mm): 144
 • قطر دهانه مشعل گیر(mm): 110
 • طول آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(L3): 1155میلی متر
 • وزن آذرخش کوتاه بدون مبدل بدون مشعل(Kg): 307
 • عرض پکیج(mm): 628
 • ارتفاع پکیج(mm): 1460
 • حداکثر فشار کاری مجاز(bar): 4
 • نوع سوخت گازی: گاز طبیعی(گاز شهری)
 • نوع سوخت مایع: گازوئیل