نمایش دادن همه 7 نتیجه

کولر آبی سری عمومی لورچ مدل LC 50

9,100,000 تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : 6500 متر مکعب برساعت- 3800  فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :80 درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن و موتوژن - 1/2 اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - 1/60 اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : 870×870×1000 وزن خالص محصول : 69 کیلو گرم وزن کولر با آب : 117 کیلو گرم گرید انرژی : E

کولر آبی سری عمومی لورچ مدل LC 70

10,400,000 تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : 8300 متر مکعب برساعت- 4900  فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :80 درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن و موتوژن – 3/4 اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - 1/60 اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : 865×865×1150 وزن خالص محصول : 79 کیلو گرم وزن کولر با آب : 127 کیلو گرم گرید انرژی : E

کولر آبی سلولزی مدل LC80

14,300,000 تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی (در فشار ایستانی صفر): 8300 متر مکعب برساعت – 4900 فوت مکعب بر دقیقه بازدهی خنکی: 80 درصد نوع وقدرت موتور: الکتروژن وموتوژن- 4/3 اسب بخار نوع و قدرت پمپ: الکتروژن – 60/1 اسب بخار ابعاد (میلیمتر): 1140×930×900 وزن خالص محصول: 79 کیلو گرم وزن کولر با آب : 127 کیلو گرم گرید انرژی :E

کولر آبی عمومی لورچ مدل LC 35

7,000,000 تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : 4400 متر مکعب برساعت- 2600  فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :80 درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن و موتوژن - 1/3 اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - 1/60 اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : 860×730×730 وزن خالص محصول : 50 کیلو گرم وزن کولر با آب : 83 کیلو گرم گرید انرژی : E، F

کولر آبی قابل حمل لورچ مدل LC29

مشخصات فنی  محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر):1650 متر مکعب برساعت – 970فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :70 درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن-8/1 اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن -60/1 اسب بخار ابعاد ( میلی متر):550×450×620 وزن خالص محصول : 20 کیلو گرم وزن کولر با آب : 36 کیلو گرم

کولر آبی هوادهی از بالا لورچ مدل LC 55

9,550,000 تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : 6500 متر مکعب برساعت – 3800 فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :90 درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن موتوژن- 1/2 اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - 1/60 اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : 1000×730×730 وزن خالص محصول : 73 کیلو گرم وزن کولر با آب : 120 کیلو گرم گرید انرژی : E

کولر آبی هوادهی ازبالا لورچ LC 40

7,350,000 تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : 4400 متر مکعب برساعت- 2600  فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :90 درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن و موتوژن - 1/3 اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - 1/60 اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : 860×730×730 وزن خالص محصول : 52 کیلو گرم وزن کولر با آب : 85 کیلو گرم گرید انرژی : E،F