پک لوازم نصب اقتصادی پکیج (کاموس)

۶۸۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان
توضیحات محصول: قطعات قابل ارائه مطابق با سفارش

پکیج ایران رادیاتور مدل ECO 22FF-PL (فن دار)

۹,۰۸۲,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی: نوع: فن دار
ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm 340×۴۰۰×۷۲۰ وزن: kg 32 راندمان حرارتی: ۹۰% برق مصرفی: W137 فیوز: ۲آمپر ظرفیت حرارتی ورودی: kW 24.7 ظرفیت حرارتی خروجی: Kw22 بیشترین دمای مدار شوفاژ: °C 85 کمترین دمای مدار شوفاژ: °C 60 بیشترین فشارمدار شوفاژ: ۳بار(Bar) بیشترین فشار آبگرم مصرفی: ۱۰بار(Bar) کمترین فشار آبگرم مصرفی: ۰.۵بار(Bar) فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ: ۳بار(Bar)

پکیج دیواری L28FF ایران رادیاتور (فن دار)

۱۲,۵۷۸,۰۰۰ تومان
مشخصات: نوع: فن دار
ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm 350*450*763 وزن: kg 41 راندمان حرارتی: ۹۳% برق مصرفی: W152 فیوز: ۲آمپر ظرفیت حرارتی ورودی: kW 30 ظرفیت حرارتی خروجی: kW28 بیشترین دمای مدار شوفاژ: °C 85 کمترین دمای مدار شوفاژ: °C 35 بیشترین فشارمدار شوفاژ: ۳بار(Bar) بیشترین فشار آبگرم مصرفی: ۱۰بار(Bar) کمترین فشار آبگرم مصرفی: ۰.۵بار(Bar) ظرفیت حرارتی اسمی آبگرم مصرفی: kW28 فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ: ۳بار(Bar)

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO 24FF-PL ( فن دار)

۹,۳۹۵,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی: نوع: فن دار
ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm 340×۴۰۰×۷۲۰ وزن: kg 32 راندمان حرارتی: ۹۳% برق مصرفی: W137 فیوز: ۲آمپر ظرفیت حرارتی ورودی: kW 25.7 ظرفیت حرارتی خروجی: Kw24 بیشترین دمای مدار شوفاژ: °C 85 کمترین دمای مدار شوفاژ: °C 60 بیشترین فشارمدار شوفاژ: ۳بار(Bar) بیشترین فشار آبگرم مصرفی: ۱۰بار(Bar) کمترین فشار آبگرم مصرفی: ۰.۵بار(Bar) فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ: ۳بار(Bar)

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل K24FF (فن دار)

۱۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی: نوع: فن دار
ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm 340×۴۰۰×۷۲۰ وزن: kg 29 راندمان حرارتی: ۹۳% برق مصرفی: W137 فیوز: ۲ آمپر ظرفیت حرارتی ورودی: kW 25.7 ظرفیت حرارتی خروجی: Kw24 بیشترین دمای مدار شوفاژ: °C 85 کمترین دمای مدار شوفاژ: °C 60 بیشترین فشارمدار شوفاژ: ۳بار(Bar) بیشترین فشار آبگرم مصرفی: ۱۰بار(Bar) کمترین فشار آبگرم مصرفی: ۰.۵بار(Bar) ظرفیت حرارتی اسمی آبگرم مصرفی: Kw36 فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ: ۳بار(Bar)

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L24FF (فن دار)

۱۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی: نوع: فن دار
ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm 350*450*763 وزن: kg 35.5 راندمان حرارتی: ۹۰% برق مصرفی: W90 فیوز: ۲آمپر ظرفیت حرارتی ورودی: kW26.3 ظرفیت حرارتی خروجی: Kw24 بیشترین دمای مدار شوفاژ: °C 85 کمترین دمای مدار شوفاژ: °C 35 بیشترین فشارمدار شوفاژ: ۳بار(Bar) بیشترین فشار آبگرم مصرفی: ۱۰بار(Bar) کمترین فشار آبگرم مصرفی: ۰.۵بار(Bar) ظرفیت حرارتی اسمی آبگرم مصرفی: kW24 فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ: ۳بار(Bar)

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L36FF (فن دار)

۱۳,۷۵۶,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی: نوع: فن دار
ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  ۳۵۰*۴۵۰*۷۶۳وزن: kg 42 راندمان حرارتی: ۹۲.۹% برق مصرفی:  W152 فیوز: ۲ آمپر ظرفیت حرارتی ورودی: kW 38 ظرفیت حرارتی خروجی:  Kw36 بیشترین دمای مدار شوفاژ: °C 85 کمترین دمای مدار شوفاژ: °C 35 بیشترین فشارمدار شوفاژ: ۳بار(Bar) بیشترین فشار آبگرم مصرفی: ۱۰بار(Bar) کمترین فشار آبگرم مصرفی: ۰.۵بار(Bar) ظرفیت حرارتی اسمی آبگرم مصرفی: Kw36 فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ: ۳بار(Bar)

پکیج دیواری بوتان Bita 22 Open

۷,۹۳۷,۰۰۰ تومان

عدم موجودی

مشخصات فنی محصول: نوع: بدون فن ، محفظه احتراق باز ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : mm 332×۴۰۰×۷۴۰ وزن : kg 26.5 ظرفیت حرارتی ورودی : kW 25.2 ظرفیت حرارتی خروجی : kW 22.7 حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 ظرفیت منبع انبساط : ۸ lit

پکیج دیواری بوتان Bita 22 Sealed

۸,۸۸۶,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار، محفظه احتراق بسته، دو مبدل حرارتی
ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : mm340×۴۰۰×۷۴۰ وزن : kg 31 ظرفیت حرارتی ورودی : kW 26 ظرفیت حرارتی خروجی : kW 24.19 حداکثر دمای آب مدار گرمایش : °C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم : °C 60 ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8 قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4 قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2 قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4 حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13 حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 5

پکیج دیواری بوتان Bita 24 Sealed

۹,۲۱۹,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار، محفظه احتراق بسته، دو مبدل حرارتی ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : mm332×۴۰۰×۷۴۰ وزن : kg 33 ظرفیت حرارتی ورودی : kW 26.2 ظرفیت حرارتی خروجی : kW 24.3 حداکثر دمای آب مدار گرمایش :°C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم :°C 60 ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8 قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4 قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2 قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4 حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13 حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 5

پکیج دیواری بوتان Bita 26 Sealed

۹,۵۸۳,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول:
نوع: فن دار، محفظه احتراق بسته، دو مبدل حرارتی ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : mm332×۴۰۰×۷۴۰وزن : kg 32.5 ظرفیت حرارتی ورودی : kW 28 ظرفیت حرارتی خروجی : kW 26 حداکثر دمای آب مدار گرمایش :°C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم :°C 60 ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8 قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4 قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2 قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4 حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13 حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 5

پکیج دیواری بوتان Parma 24RSi Digital

۱۱,۴۰۲,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار ، محفظه احتراق بسته، دو مبدل
ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : mm346×۴۰۰×۷۴۰ وزن : kg 32.5 ظرفیت حرارتی ورودی : kW26.2 ظرفیت حرارتی خروجی: kW24.3 حداکثر دمای آب مدار گرمایش :°C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم :°C 65 ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8 قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4 قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2 قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4 حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13 حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 5

پکیج دیواری بوتان Parma 26RSi Digital  

۱۱,۸۰۴,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار ، محفظه احتراق بسته، دو مبدل
ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : mm346×۴۰۰×۷۴۰ وزن : kg 32.5 ظرفیت حرارتی ورودی : kW28 ظرفیت حرارتی خروجی: kW26 حداکثر دمای آب مدار گرمایش :°C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم :°C 65 ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8 قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4 قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2 قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4 حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13 حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 5

پکیج دیواری بوتان Perla Pro 24i

۱۱,۵۵۶,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: بدون فن ، محفظه احتراق باز ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : mm345×۴۵۰×۷۴۰ وزن : kg 29 ظرفیت حرارتی ورودی : kW 26.3 ظرفیت حرارتی خروجی : kW24.4 حداکثر دمای آب مدار گرمایش :°C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم :°C 60 ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8 قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4 قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2 قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4 حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13 حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 5

پکیج دیواری بوتان Perla Pro 28i

۱۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول:
نوع: بدون فن، محفظه احتراق باز
ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : mm 345×۴۵۰×۷۴۰
وزن : kg 30
ظرفیت حرارتی ورودی : kW 30.9
ظرفیت حرارتی خروجی : kW 28
حداکثر دمای آب مدار گرمایش :°C 90
حداکثر دمای آب مدار آب گرم :°C 60
ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8
قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2
قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4
حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13
حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 5

پکیج دیواری بوتان Perla Pro 32Rsi

۱۴,۳۵۱,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول:
نوع: فن دار، محفظه احتراق بسته، دو مبدل حرارتی
ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : mm345×۴۵۰×۷۴۰ وزن : kg 34 ظرفیت حرارتی ورودی : kW 34.6 ظرفیت حرارتی خروجی : kW32.14 حداکثر دمای آب مدار گرمایش :°C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم :°C 60 ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8 قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4 قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2 قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4 حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13 حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 6

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24Rsi

۱۲,۸۶۳,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول:
نوع: فن دار، محفظه احتراق بسته، دو مبدل حرارتی
ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : ۳۴۵×۴۰۰×۷۴۰ وزن : kg 32 ظرفیت حرارتی ورودی : kW 26 ظرفیت حرارتی خروجی : kW 24.19 حداکثر دمای آب مدار گرمایش :°C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم :°C 60 ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8 قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4 قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2 قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4 حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13 حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 5

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28Rsi

۱۳,۳۹۶,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار، محفظه احتراق بسته، دو مبدل حرارتی
ابعاد(طول، عرض، ارتفاع) : ۳۴۵×۴۰۰×۷۴۰وزن : kg 32 ظرفیت حرارتی ورودی : kW 30.5 ظرفیت حرارتی خروجی : kW 28.3 حداکثر دمای آب مدار گرمایش :°C 90 حداکثر دمای آب مدار آب گرم :°C 60 ظرفیت منبع انبساط (lit) : 8 قطر لوله های مدار گرمایش (inch) : 3.4 قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) : 1.2 قطر لوله ورودی گاز (inch) : 3.4 حداکثر فشار آب راه انداز (bar) : 0.13 حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) : 5

پکیج دیواری شوفاژکار الگانت مدل ۲۴FX2

۱۴,۵۷۴,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار، دو مبدل حرارتی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  ۳۰۰×۴۰۰×۷۲۰ وزن: kg 36 تعداد مبدل دستگاه : دو مبدل حداکثر توان برق مصرفی:  W120 حجم منبع انبساط(lit): 6 ظرفیت حرارتی ورودی: kW 24 محدوده درجه حرارت مدار گرمایش: °C 80-30 محدوده درجه حرارت آب مصرفی: °C 60 محدوده فشار آب مدار گرمایش(Bar): 2.5-0.4 محدوده فشار آب مصرفی(Bar): 6-0.3 اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش(inch): 4/3 اندازه اتصال لوله گاز(inch):4/3 حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون: ۶

پکیج دیواری شوفاژکار الگانت مدل ۲۸FX2

۱۶,۱۶۴,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار، دو مبدل حرارتی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  ۳۰۰×۴۰۰×۷۲۰ وزن: kg 37 تعداد مبدل دستگاه : دو مبدل حداکثر توان برق مصرفی:  W125 حجم منبع انبساط(lit): 6 ظرفیت حرارتی ورودی: Kw28 محدوده درجه حرارت مدار گرمایش: °C 80-30 محدوده درجه حرارت آب مصرفی: °C 60 محدوده فشار آب مدار گرمایش(Bar): 2.5-0.4 محدوده فشار آب مصرفی(Bar): 6-0.3 اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش(inch): 4/3 اندازه اتصال لوله گاز(inch):4/3 حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون: ۶

پکیج دیواری شوفاژکار کامفورت مدل ۲۴FH2

۱۵,۱۰۴,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار، دو مبدل حرارتی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  ۳۰۰×۴۰۰×۷۲۰ وزن: kg 36 تعداد مبدل دستگاه : دو مبدل حداکثر توان برق مصرفی:  W120 حجم منبع انبساط(lit): 6 ظرفیت حرارتی ورودی: kW 24 محدوده درجه حرارت مدار گرمایش: °C 80-30 محدوده درجه حرارت آب مصرفی: °C 60-30 محدوده فشار آب مدار گرمایش(Bar): 2.5-0.5 محدوده فشار آب مصرفی(Bar): 6-0.3 اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش(inch): 4/3 اندازه اتصال لوله گاز(inch):4/3 حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون: ۶

پکیج دیواری شوفاژکار کامفورت مدل ۲۸FH2

۱۶,۶۹۴,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار، دو مبدل حرارتی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  ۳۰۰×۴۰۰×۷۲۰ وزن: kg 37 تعداد مبدل دستگاه : دو مبدل حداکثر توان برق مصرفی:  W120 حجم منبع انبساط(lit): 6 ظرفیت حرارتی ورودی: kW 28 محدوده درجه حرارت مدار گرمایش: °C 80-30 محدوده درجه حرارت آب مصرفی: °C 60-30 محدوده فشار آب مدار گرمایش(Bar): 2.5-0.5 محدوده فشار آب مصرفی(Bar): 6-0.3 اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش(inch): 4/3 اندازه اتصال لوله گاز(inch):4/3 حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون: ۶

پکیج دیواری شوفاژکار کامفورت مدل ۳۲FH2

۱۸,۲۸۴,۰۰۰ تومان
مشخصات پکیج دیواری شوفاژکار کامفورت مدل ۳۲FH2: نوع: فن دار، دو مبدل حرارتی ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) : mm  ۳۲۰×۴۳۰×۷۶۰ وزن: kg 40 تعداد مبدل دستگاه : دو مبدل حداکثر توان برق مصرفی:  W145 حجم منبع انبساط(lit): 8 ظرفیت حرارتی ورودی: kW 32 محدوده درجه حرارت مدار گرمایش: °C 80-30 محدوده درجه حرارت آب مصرفی: °C 60-30 محدوده فشار آب مدار گرمایش(Bar): 2.5-0.5 محدوده فشار آب مصرفی(Bar): 6-0.3 اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش(inch): 4/3 اندازه اتصال لوله گاز(inch):4/3 حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون: ۷

پکیج دیواری نیووارم ۲۴ kw

۱۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: نوع: فن دار ابعاد:۳۳۰×۴۰۰×۷۰۰ ظرفیت حرارتی ورودی(kw):9/26.5 ظرفیت حرارتی خروجی(kw):7.6/ 24.9 بازده اسمی(%): ۹۳.۲ حداکثر دمای محصولات احتراق(c): 127 حداکثر فشار آب درمدار گرمایش(bar): 3 توان برق مصرفی(w): 152 ظرفیت منبع انبساط(lit): 7 حداکثر فشار آب مصرفی(bar): 6

پکیج دیواری نیووارم ۲۸ kw

۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول newwarm 28 kw: نوع: فن دار ابعاد: ۳۳۰×۴۰۰×۷۰۰ ظرفیت حرارتی ورودی(kw):10/31 ظرفیت حرارتی خروجی(kw): 8.4/29 بازده اسمی(%): ۹۳.۷ حداکثر دمای محصولات احتراق(c): 134 حداکثر فشار آب درمدار گرمایش(bar): 3 توان برق مصرفی(w): 152 ظرفیت منبع انبساط(lit): 7 حداکثر فشار آب مصرفی(bar): 6

پکیج دیواری نیووارم ۳۲kw

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی پکیج دیواری نیووارم ۳۲kw: نوع: فن دار ابعاد: ۳۳۰×۴۰۰×۷۰۰ ظرفیت حرارتی ورودی(kw): 13/34.5 ظرفیت حرارتی خروجی(kw): 11/32 بازده اسمی(%): ۹۲.۸ حداکثر دمای محصولات احتراق(c): 145 حداکثر فشار آب درمدار گرمایش(bar): 3 توان برق مصرفی(w): 152 ظرفیت منبع انبساط(lit): 7 حداکثر فشار آب مصرفی(bar): 6

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری “S25 1

۲,۳۳۷,۰۰۰ تومان
 • مشخصات هیدرولیکی
  • آبدهی: ۳/۴ متر مکعب
  • ارتفاع: ۱ متر
  • گستره دمای سیال: ۵۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: ۱/۱۲ اسب بخار
ولتاژ، فرکانس: تکفاز، ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری ۲ AA

۴,۴۸۸,۰۰۰ تومان۵,۸۲۲,۰۰۰ تومان
 • مشخصات هیدرولیکی
  • آبدهی: ۱۳.۶ متر مکعب
  • ارتفاع: ۴.۵ متر
  • گستره دمای سیال: ۵۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت :IP23
  • قدرت موتور: ۱/۲ اسب بخار
ولتاژ، فرکانس: تکفاز، ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز

رادیاتور حوله ای

۲۸۵,۲۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول:
 • سیستم تولید جوشی
 • دارای ضمانت تعویض: ۵ سال
 • تولید شده از آلومینیوم۶۳ -۶۰ استاندارد

شیر پکیجی

۴۶,۸۰۰ تومان۶۵,۴۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: دسته : کوتاه

شیر فیلتردار یک سر مغزی

۱۱۶,۸۰۰ تومان۲۰۲,۹۰۰ تومان
کاربرد: جلوگیری از ورود ناخالصی های موجود در مسیر آب آشامیدنی مکان های قابل نصب: ۱- ورودی ساختمان و یا

شیلنگ فلکسی ۳۰ به ۶۰ (ارتجاعی)

۶۰,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان
توضیحات محصول: ابعاد: ۳۰ تا ۶۰ جنس : استیل ۳۰۴ جنس روکش: pvc جنس مهره و رزوه دو سر: برنج این محصول به صورت روکشدار می باشد و قابلیت ارتجاعی دارد.

کولر آبی سری عمومی لورچ مدل LC 50

۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : ۶۵۰۰ متر مکعب برساعت- ۳۸۰۰  فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :۸۰ درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن و موتوژن - ۱/۲ اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - ۱/۶۰ اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : ۸۷۰×۸۷۰×۱۰۰۰ وزن خالص محصول : ۶۹ کیلو گرم وزن کولر با آب : ۱۱۷ کیلو گرم گرید انرژی : E

کولر آبی سری عمومی لورچ مدل LC 70

۶,۴۳۹,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : ۸۳۰۰ متر مکعب برساعت- ۴۹۰۰  فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :۸۰ درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن و موتوژن – ۳/۴ اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - ۱/۶۰ اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : ۸۶۵×۸۶۵×۱۱۵۰ وزن خالص محصول : ۷۹ کیلو گرم وزن کولر با آب : ۱۲۷ کیلو گرم گرید انرژی : E

کولر آبی سلولزی مدل LC80

۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی (در فشار ایستانی صفر): ۸۳۰۰ متر مکعب برساعت – ۴۹۰۰ فوت مکعب بر دقیقه بازدهی خنکی: ۸۰ درصد نوع وقدرت موتور: الکتروژن وموتوژن- ۴/۳ اسب بخار نوع و قدرت پمپ: الکتروژن – ۶۰/۱ اسب بخار ابعاد (میلیمتر): ۱۱۴۰×۹۳۰×۹۰۰ وزن خالص محصول: ۷۹ کیلو گرم وزن کولر با آب : ۱۲۷ کیلو گرم گرید انرژی :E

کولر آبی عمومی لورچ مدل LC 35

۴,۳۲۴,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : ۴۴۰۰ متر مکعب برساعت- ۲۶۰۰  فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :۸۰ درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن و موتوژن - ۱/۳ اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - ۱/۶۰ اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : ۸۶۰×۷۳۰×۷۳۰ وزن خالص محصول : ۵۰ کیلو گرم وزن کولر با آب : ۸۳ کیلو گرم گرید انرژی : E، F

کولر آبی هوادهی از بالا لورچ مدل LC 55

۵,۹۲۲,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : ۶۵۰۰ متر مکعب برساعت – ۳۸۰۰ فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :۹۰ درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن موتوژن- ۱/۲ اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - ۱/۶۰ اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : ۱۰۰۰×۷۳۰×۷۳۰ وزن خالص محصول : ۷۳ کیلو گرم وزن کولر با آب : ۱۲۰ کیلو گرم گرید انرژی : E

کولر آبی هوادهی ازبالا لورچ LC 40

۴,۵۵۹,۰۰۰ تومان
مشخصات فنی محصول: هوادهی ( در فشار ایستانی صفر) : ۴۴۰۰ متر مکعب برساعت- ۲۶۰۰  فوت مکعب بر دقیقه بازده خنکی :۹۰ درصد نوع و قدرت موتور : الکتروژن و موتوژن - ۱/۳ اسب بخار نوع و قدرت پمپ آب : الکتروژن - ۱/۶۰ اسب بخار ابعاد(میلی متر ) : ۸۶۰×۷۳۰×۷۳۰ وزن خالص محصول : ۵۲ کیلو گرم وزن کولر با آب : ۸۵ کیلو گرم گرید انرژی : E،F