نمایش 1–12 از 40 نتیجه

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور ماکسی ۳۵۰

مشخصات فنی رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور ماکسی 350:
 • وزن: 0.23 کیلو گرم
 • ظرفیت آب : 0.76 لیتر
 • ارتفاع : 419
 • عرض: 74
 • عمق: 80
 • قطر لوله اصلی درونی : 1 اینچ
 • فاصله لوله های بالا و پایین : 350
 • میزان گرما دهی هر پره(kcal/h): 96

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل اکو ۵۰۰ پنج پره

1,160,000 تومان
مشخصات فنی
 • ارتفاع آکس: 500 میلی متر
 • ارتفاع کلی: 568 میلی متر
 • پهنا : هر پره 63 میلی متر
 • عمق: 80 میلی متر
 • قطر لوله: 1 اینچ
 • وزن: 0.85کیلوگرم
 • حجم آب : 0.3 لیتر
 • توان حرارتی(T=60∆): 115 کیلو کالری برساعت

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل اکو ۵۰۰ ده پره

2,315,000 تومان
مشخصات فنی
 • ارتفاع آکس: 500 میلی متر
 • ارتفاع کلی: 568 میلی متر
 • پهنا : هر پره 63 میلی متر
 • عمق: 80 میلی متر
 • قطر لوله: 1 اینچ
 • وزن: 0.85کیلوگرم
 • حجم آب : 0.3 لیتر
 • توان حرارتی(T=60∆): 115 کیلو کالری برساعت

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل اکو ۵۰۰ هفت پره

1,620,000 تومان
مشخصات فنی
 • ارتفاع آکس: 500 میلی متر
 • ارتفاع کلی: 568 میلی متر
 • پهنا : هر پره 63 میلی متر
 • عمق: 80 میلی متر
 • قطر لوله: 1 اینچ
 • وزن: 0.85کیلوگرم
 • حجم آب : 0.3 لیتر
 • توان حرارتی(T=60∆): 115 کیلو کالری برساعت

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل ترمو ۵۰۰ پنج پره

1,377,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 0.965 کیلو گرم
 • ظرفیت آب: 0.45 لیتر
 • ارتفاع: 580
 • عرض: 61
 • عمق: 90
 • قطر لوله اصلی درونی: 1 اینچ
 • فاصله لوله های بالا و پایین: 500
 • میزان گرما دهی هر پره (kcal/h):115

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل ترمو ۵۰۰ ده پره

2,755,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 0.965 کیلو گرم
 • ظرفیت آب: 0.45 لیتر
 • ارتفاع: 580
 • عرض: 61
 • عمق: 90
 • قطر لوله اصلی درونی: 1 اینچ
 • فاصله لوله های بالا و پایین: 500
 • میزان گرما دهی هر پره (kcal/h): 115

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل ترمو ۵۰۰ هفت پره

1,928,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 0.965 کیلو گرم
 • ظرفیت آب: 0.45 لیتر
 • ارتفاع: 580
 • عرض: 61
 • عمق: 90
 • قطر لوله اصلی درونی: 1 اینچ
 • فاصله لوله های بالا و پایین: 500
 • میزان گرما دهی هر پره (kcal/h): 115

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل سولار ۵۰۰ پنج پره

1,930,000 تومان
مشخصات فنی
 • مدل: سولار500
 • نوع: پره ای
 • حداکثر ظرفیت گرمایش(BTU/hr): 627
 • میزان گرمادهی:  158
 • میزان گرمادهی: 184
 • وزن(kg): 1.46
 •  ارتفاع(mm): 588
 • عرض(mm): 80
 • پهنا(mm): 97
 • آکس(mm): 500
 • ظرفیت آب: 0.46

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل سولار ۵۰۰ ده پره

3,857,000 تومان
مشخصات فنی
 • مدل: سولار500
 • نوع: پره ای
 • حداکثر ظرفیت گرمایش(BTU/hr): 627
 • میزان گرمادهی:  158
 • میزان گرمادهی: 184
 • وزن(kg): 1.46
 •  ارتفاع(mm): 588
 • عرض(mm): 80
 • پهنا(mm): 97
 • آکس(mm): 500
 • ظرفیت آب: 0.46

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل سولار ۵۰۰ هفت پره

2,700,000 تومان
مشخصات فنی
 • مدل: سولار500
 • نوع: پره ای
 • حداکثر ظرفیت گرمایش(BTU/hr): 627
 • میزان گرمادهی:  158
 • میزان گرمادهی: 184
 • وزن(kg): 1.46
 •  ارتفاع(mm): 588
 • عرض(mm): 80
 • پهنا(mm): 97
 • آکس(mm): 500
 • ظرفیت آب: 0.46

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل کال ۳۵۰ پنج پره

1,487,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 1.20 کیلو گرم
 • ارتفاع: 429 میلی متر
 • عرض: 80 میلی متر
 • عمق: 97 میلی متر
 • ظرفیت گرمادهی: 116
 •  ظرفیت آب: 0.34 لیتر
 •  آکس رادیاتور: 350
 • قطر لوله اصلی درونی:1 اینچ

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور مدل کال ۳۵۰ ده پره

2,975,000 تومان
مشخصات فنی
 • وزن: 1.20 کیلو گرم
 • ارتفاع: 429 میلی متر
 • عرض: 80 میلی متر
 • عمق: 97 میلی متر
 • ظرفیت گرمادهی: 116
 •  ظرفیت آب: 0.34 لیتر
 •  آکس رادیاتور: 350
 • قطر لوله اصلی درونی:1 اینچ